<

Informacje dla kandydatów niepełnosprawnych

Informacja dla kandydatów niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych.

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy, którzy chcą studiować w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.

Kandydat powinien sam zgłosić ten fakt pisemnie podaniem do Dyrektora Instytutu, załączając dokument potwierdzający orzeczenie/opinię o stopniu niepełnosprawności i/lub dokumenty medyczne potwierdzające sytuację zdrowotną.

Uczelnia wprowadza konieczność rozmowy kwalifikacyjnej z pedagogiem specjalnym dla osób  niepełnosprawnych zamierzających podjąć studia w WSEWS. Forma rozmowy ustalana jest w sposób indywidualny. Na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dostarczonej przez niego aktualnej dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności, ustalana jest forma wsparcia w procesie studiowania oraz wybór specjalności.

Osoby niepełnosprawne, zapraszamy do kontaktu z powołanym przez Uczelnię pedagogiem specjalnym.

Adres:

  • ul. Jagiellońska 88, pok.227
  • 00-992 Warszawa
  • Dyżur stacjonarny oraz MS TEAMS wtorki 9.00-10.00
  • e-mail: menedzer@ews.edu.pl
(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Ankieta dotycząca przejrzystości stron