<

Dlaczego WSEWS?

Nadajemy uprawnienia państwowe

W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość uzyskać w Centrum Kursów EWS państwowe legitymacje instruktorskie i trenerskie, dzięki którym podejmują pracę i zdobywają doświadczenie zawodowe. Podejmując pracę w trakcie studiów/gdy uzyskają już uprawnienia/ zyskując realną przewagę na rynku pracy.

Kładziemy duży nacisk na umiejętności praktyczne

Wiedza praktyczna uzupełniona jest wszechstronną wiedzą teoretyczną z europejskiego programu studiów oraz rozbudowanym systemem praktyk zawodowych. Dzieki temu nasz student i absolwent ma szeroką wiedzę i umiejętności, które wykorzystuje na róznych obszarach kultury fizycznej.

Uczelnię naszą wybierają najlepsi polscy sportowcy

Ponad 250 naszych studentów stanowi plejadę wybitnych polskich sportowców (olimpijczyków, medalistów mistrzostw świata i Europy, medalistów mistrzostw Polski - w 56 dyscyplinach sportowych.

Ćwiczenia i wykłady prowadzą wybitni specjaliści

Profesorowie, doktorzy i magistrzy stanowią trzon naukowy Uczelni. Sekrety i tajniki zawodu przekazują wybitni specjaliści - wykładowcy monograficzni, wybitni trenerzy, sportowcy, menedżerowie, dietetycy.

Stwarzamy miłą i kulturalną atmosferę studiów

Nie kształcimy masowo, dlatego każdy student traktowany jest indywidualnie. Zajęcia w małych grupach (15-20 osobowych) pozwalają na swobodny kontakt studenta z wykładowcą. Także po zajęciach studenci mogą się kontaktować z wykładowcami poprzez udostepnione numery telefonów komórkowych, adresy e-mail oraz komunikatory internetowe.

Słuchamy opinii studentów i absolwentów

Przeprowadzamy regularnie ankiety wśród studentów, aby udoskonalać ofertę dydaktyczną oraz treści programowe.

Cały czas się rozwijamy 

Jeżeli chcielibyśmy prześledzić rozwój uczelni, w ostatnim czasie zauważylibyśmy ogromny wzrost: nowa siedziba, tworzenie specjalistycznych sal związanych z profilem uczelni, dodatkowe instytucje jako organ prowadzący a także liczne konferencje i udzielanie się na arenie międzynarodowej. 

Mamy bardzo dobrą bazę treningową w naszych Centrach

Studenci EWS mogą korzystać z naszych trzech Centrów: Treningu Motorycznego, Sportów Walki i Diagnostyki Sportowej - praktycznie bez ograniczeń

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności