<

Stypendia

Stypendia

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie finansowo pomaga studentom studiów studiów magisterskich.

Wszystkie stypendia przyznaje Studencka Komisja Stypendialna.

*stypendium socjalne

*stypendium Rektora za wyniki w nauce

*stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia sportowe

*zapomogę w zależności od sytuacji losowej

Szczegółowe informacje dostępne po zalogowaniu na Platforme EWS

(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi