<

Stypendia

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie finansowo pomaga studentom studiów magisterskich.

Wszystkie stypendia przyznaje Studencka Komisja Stypendialna.

Studenci mogą ubiegać się o:

  • stypendium socjalne
  • stypendium Rektora za wyniki w nauce
  • stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia sportowe
  • zapomogę w zależności od sytuacji losowej

Szczegółowe informacje dostępne po zalogowaniu na Platforme EWS https://pe.ews.edu.pl/login

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności