<

Platforma EWS

Platforma Egzaminacyjna EWS 

Platforma Egzaminacyjna to najnowocześniejsze narzędzie służące do weryfikacji wiedzy Studenta. Została stworzona z myślą o Studentach-sportowcach czynnie uprawiających sport, o  Studentach studiujących w trybie dziennym i niestacjonarnym, mających zobowiązania zawodowe oraz prywatne a także o Studentach posiadających status Indywidualnego Planu Nauczania (IPN).

Obecnie na naszej Uczelni we wszystkich instytutach 100% egzaminów i zaliczeń (teoretycznych) odbywa się na Platformie Egzaminacyjnej.

Zalety Platformy Egzaminacyjnej to:

  • bezstresowa forma zaliczeń i egzaminów – na własnym komputerze

  • możliwość przystąpienia do zaliczenia i egzaminu w dowolnym czasie. Student otrzymuje określony czas dostępu do danego zaliczenia i egzaminu. Przystępuje do niego o dowolnej, dogodnej dla niego porze dnia

  • możliwość przystąpienia do zaliczenia i egzaminu z dowolnego miejsca na świecie – jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu

  • dopasowanie terminu egzaminu indywidualnie, do każdego Studenta – Student ustala z administratorem platformy dogodny dla siebie termin egzaminu z uwzględnieniem własnych zawodów, treningów, obozów szkoleniowych oraz zobowiązań zawodowych czy prywatnych

  • egzamin odbywa się w formie zamkniętego testu, jednokrotnego wyboru

  • dostęp do materiałów online. Na platformie Wykładowcy umieszczają Workbooki i prezentacje z wykładów oraz tezy umożliwiające przygotowanie się Studenta do egzaminu z danego przedmiotu

  • natychmiastowy wynik egzaminu. Po zakończonym teście Student otrzymuje informację z uzyskaną oceną

  • znakomite narzędzie komunikacji pomiędzy Uczelnią, Studentem oraz Wykładowcami 

  • rozbudowany system dostępu do informacji o aktualnościach, zaliczeniach, planach zajęć, finansach

Ważne informacje:

Logowanie Platforma EWS

 
(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności