<

O uczelni

  

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie i w Bielsku-Białej - KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

WSEWS to sportowa uczelnia, prowadząca studia I i II stopnia w zakresie nauk o sporcie, kulturze fizycznej, turystyce i rekreacji. Studia sportowe w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie realizują autorski i nowoczesny program, który jest bardziej atrakcyjny od programu realizowanego w innych uczelniach wychowania fizycznego. Znakomicie rozwiązany system praktyk, wyjazdów na obozy letnie i zimowe oraz warsztaty specjalistyczne są atutem uczelni. Uczelnia oferuje również podyplomowe studia sportowe oraz kursy instruktorskie, trenerskie, menedżersie  i specjalistyczne. 

 

Dodatkowymi aktywnościami Uczelni oprócz czterech Centrów Kształcenia Kadr Kultury Fizycznej jest :

  • Organizacja konferencji naukowych oraz metodyczno-szkoleniowych - Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Wychowania Fizycznego
  • Centrum Treningu Motorycznego - realizacja akredytacji programowej National Strenght Conditioning Association z Colorado Springs w USA
  • Centrum Diagnostyki Sportowej
  • Centrum Sportów Walki
  • Patronat merytoryczny i finansowy nad Sportowym Liceum Ogólnokształcącym Nr 67 MGM w Warszawie (pierwsze prywatne Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Warszawie założone w 1995 roku).
  • Patronat merytoryczny nad Centrum Integracji Sensorycznej 
  • Patronat merytoryczny  nad Centrum Doskonalenia Nauczycieli-Edukacja Wychowanie Sport.
  • Aktywizacja sportowych klubów osiedlowych o rozbudowany system WOLONTARIATU SPORTOWEGO w ramach programu nauczania.
  • Współorganizacja imprez sportowych.
(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności