<

Obozy EWS

OBÓZ WĘDROWNY  

- dla studentów II-go roku 
Studenci uczestniczą w 6-dniowej wędrówce prowadzonej przez wykładowcę EWS. 
Studenci po zaliczeniu wędrówki uzyskują uprawnienia :
Instruktora Turystyki Kwalifikowanej.

 

OBÓZ LETNI  

Waplewo - dla studentów I-go roku

W programie:
Studenci uczestniczą w zajęciach wszystkich specjalizacji obozowych i mają możliwość uzyskania uprawnień instruktorskich w poniższych specjalnościach :

- fitness
- nordic walking
- turystyka kajakowa
- turystyka rowerowa,
- gry i zabawy
- animator czasu wolnego (ALLRound Animator)

Ponadto realizują blok przedmiotowy projektowania czasu wolnego, blok pływania i ratownictwa wodnego oraz uczestniczą w zajęciach z nordic walkingu. Sami programują trasy wycieczek a także organizują tematyczne wieczorne spotkania animacyjne.  

Uzyskanie uprawnień odbywa się po zaliczeniu części praktycznej i zaliczeniu testu teoretycznego.

Studenci mogą uzyskać równocześnie kilka uprawnień instruktorskich.

Szczegółowe założenia dotyczące uzyskania uprawnień określają instruktorzy podczas obozu.

 

 

Studenci w trakcie obozu uczestniczą w badaniach w ramach przedmiotu - Metody Kontroli Sprawności Psycho-Motorycznej (Analiza składu ciała, Beep-Test, Testy Sport-fusion, Testy WITYY-SEM, itd. )   

OBÓZ ZIMOWY

Zakopane- dla studentów III roku

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form zaliczenia obozów,opłat i terminów  dostepne są dla studenta po zalogowaniu na Platformę EWS

 

 
 
(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi