<

Obozy EWS

 

OBÓZ WĘDROWNY  dla Studentów II - go roku

Studenci uczestniczą w 6-dniowej wędrówce prowadzonej przez wykwalifikowanego instruktora - wykładowcę EWS. 
Studenci po zaliczeniu wędrówki uzyskują uprawnienia Instruktora Turystyki Kwalifikowanej.

OBÓZ LETNI  - Waplewo - dla Studentów I - go roku

Studenci uczestniczą w zajęciach wszystkich specjalizacji obozowych i mają możliwość uzyskania uprawnień instruktorskich w poniższych specjalnościach :

rytmika
nordic walking
turystyka kajakowa
turystyka rowerowa,
gry i zabawy rekreacyjne
animator czasu wolnego (ALLRound Animator)

Ponadto realizują blok przedmiotowy projektowania czasu wolnego, blok pływania i ratownictwa wodnego oraz uczestniczą w zajęciach z nordic walkingu. Sami programują trasy wycieczek a także organizują tematyczne wieczorne spotkania animacyjne.  

Uzyskanie uprawnień odbywa się po zaliczeniu części praktycznej i zaliczeniu testu teoretycznego.

Studenci mogą uzyskać równocześnie kilka uprawnień instruktorskich.

Szczegółowe założenia dotyczące uzyskania uprawnień określają instruktorzy podczas obozu.

Więcej na temat uprawnień instruktorskich, które można uzyskać w toku studiów w EWS tutaj: Sprawdź listę uprawnień

Ponadto studenci w trakcie obozu uczestniczą w badaniach w ramach przedmiotu - metody kontroli sprawności psychomotorycznej (Analiza składu ciała, Beep-Test, Testy Sport-fusion, Testy WITYY-SEM, itd. )   

OBÓZ ZIMOWY - Zakopane - dla Studentów III roku

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form zaliczenia obozów, opłat i terminów  dostepne są dla studenta po zalogowaniu na Platformę EWS

 

 
 
(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności