<

Program Absolwent

Program Absolwent

Szanowni Absolwenci Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie,

Informujemy Państwa, że uruchomiliśmy Program „Absolwent EWS“, którego zadaniem jest umożliwienie dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji Absolwentów naszej Uczelni.

Program kierujemy do Was – do Absolwentów naszej Uczelni.

Program zakłada współpracę z Absolwentami w celu stworzenia dla nich możliwości uzyskiwania różnych uprawnień specjalistycznych w zakresie sportu i rekreacji.

1. OFERTA UZYSKANIA UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH DLA WSZYSTKICH KTÓRZY UKOŃCZYLI OBÓZ LETNI W AUGUSTOWIE lub Waplewie W LATACH 2008-2017

Informujemy, że wszyscy, którzy ukończyli swoje specjalizację w ramach obozów letnich w Augustowie w latach 2008-2012(żeglarstwo, turystyka kajakowa, turystyka rowerowa oraz narty wodne) mają możliwość uzyskania uprawnień instruktorskich na preferencyjnych zasadach organizacyjno-finansowych.

Jesteśmy przekonani iż stworzenie możliwości uzyskania przez WAS tych uprawnień zawodowych pozwoli Wam podjąć ciekawą pracę w charakterze instruktora.

Jakie uprawnienia możecie Państwo uzyskać ?

Uprawnienia instruktorskie z narciarstwa wodnego mogą uzyskać wyłącznie studenci, którzy realizowali tę specjalizację podczas obozu.

Uprawnienia instruktorskie z turystyki kajakowej oraz uprawnienia instruktorskie z turystyki rowerowej mogą uzyskać wszyscy uczestnicy obozu(żeglarze, narciarze, kajakarze i rowerzyści)

Niestety nie ma możliwości przystąpienia do egzamniu instruktorskiego z żeglarstwa.

Przez fakt ukończenia tak bardzo rozbudowanego programu obozu w Augustowie dajemy Wam możliwość zdobyć kilku uprawnień jednocześnie.

Mamy nadzieję iż nabyte doświadczenie i wiedza podczas naszych letnich obozów będzie owocować w Waszej codziennej pracy instruktorskiej, trenerskiej i nauczycielskiej.

Wszyscy chętni którzy uzyskali ocenę za zajęcia praktyczne BDB i chcą uzyskać uprawnienia instruktorskie muszą dokonać opłaty w wysokości 50 zł za każdą z dyscyplin na rachunek Uczelni - numer 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808(z dopiskiem: np. „specjalizacja instruktorska ..........wpisać nazwę“) oraz złożyć zdjęcie w formacie legitymacyjnym 1 szt (do każdej legitymacji instruktorskiej)

2. OFERTA UZYSKANIA DYPLOMU MENEDŻERA SPORTU DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW EWS Z LAT 2005-2012 - (oferta jest skierowana wyłącznie do absolwentów naszej Uczelni)

Warunki uzyskania uprawnień :

- status Absolwenta EWS

- udział w specjalizacji Menedżera Sportu

- napisanie projektu menedżerskiego pod kierownictwem promotora

- koszt udziału w specjalizacji Menedżera Sportu – 700 zł

We wszystkich sprawach związanych z Programem Absolwent EWS informacji udziela Kanclerz Uczelni Prof. WSEWS Marek Rybiński - Centrum Kursów EWS tel. 22-300 52 02

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności