<

Warsztaty

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE

Każdy student realizuje jedną, wybraną na wstępie specjalność: 

- Menedżera Sportu (MS) lub

- Trenera Przygotowania Motorycznego z elementami Dietetyki w sporcie (TPM)

Studenci uczestniczą w specjalistycznych warsztatach wyjazdowych związanych ze swoją specjalnością.

SPECJALNOŚĆ - MENEDŻERSKA

Specjalność do wyboru realizowana w ramach programu studiów magisterskich.

Program specjalności obejmuje całokształt zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczenesgo sportu. 

Studenci realizują specjalność w ramach zajęć seminaryjnych, wykładów i dwóch wyjazdowych warsztatów specjalistycznych.        

Każdy warsztat trwa 4 dni. Po ukończeniu specjalności jest możliwość uzyskania Dyplomu Menedżera Sportu. 

SPECJALNOŚĆ - TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO z elementami Dietetyki w sporcie (TPM)

Specjalność do wyboru realizowana w ramach programu studiów magisterskich.

Program specjalności obejmuje całokształt zagadnień związanych z pracą trenera odpowiedzialnego za przygotowanie motoryczne zawodnika lub drużyny. Funkcja Trenera Przygotowania Motorycznego we współczesnym procesie treningowym odgrywa kluczową rolę w realizacji cyklu treningowego.

Studenci realizują specjalność w ramach zajęć seminaryjnych, wykładów i dwóch wyjazdowych warsztatów specjalistycznych.        

Każdy warsztat trwa 4 dni. Po ukończeniu specjalności jest możliwość uzyskania Dyplomu Trenera Przygotowania Motorycznego.

Studenci realizujący tę specjalność(TPM) mają możliwość bez dodatkowych kosztów uzyskać doatkowy Dyplom Trenera Personalnego oraz Dyplom Dietetyka w sporcie. 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form zaliczenia obozów, opłat i terminów  dostępne są dla studenta po zalogowaniu na Platformę EWS.

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności