<

Indywidualny Plan Nauczania

INDYWIDUALNY PLAN NAUCZANIA

Indywidualny Plan Nauczania (IPN) jest przyznawana przez Dyrektora Instytutu (Dziekana) dla studentów ubiegających się o indywidualny tryb studiowania. 

 Opiekę i nadzór nad IPN  sprawuje Dyrektor Instytutu.

Studia w oparciu o Indywidualny Plan Nauczania – dają możliwość połączenia nauki (studiów): 

- z pracą zawodową, 

- z profesjonalnym uprawianiem sportu,  

- z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

- z rozbudowanych obowiązków rodzinnych,

- w trudnej-przejściowej sytuacji zdrowotnej (na czas leczenia lub rehabilitacji), 

- w innych sytuacjach losowych w jakich są nasi studenci.

Indywidualny Plan Nauczania jest przyznawany na rok akademicki i co roku musi być przedłużany na kolejny rok akademicki.

Student studiujący według IPS ma prawo do modyfikacji programu nauczania wg indywidualnej ścieżki kształcenia, a także wyboru grupy studenckiej i miejsca studiowania.

Student ma prawo do realizowania planu w zakresie przedmiotów praktycznych, a także ich zaliczanie w ośrodkach sportowych i edukacyjnych poza Uczelnią, po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu.

Studenci z przyznanym IPN mają obowiązek konsultacji w sprawie toku i przebiegu swoich studiów z Dyrektorem Instytutu.

Status studenta IPN wiąże się z dodatkową odpłatnością. 

ZŁÓŻ PODANIE DO DYREKTORA INSTYTUTU O INDYWIDUALNY PLAN NAUCZANIA. 

(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Ankieta dotycząca przejrzystości stron