<

Studia I stopnia (licencjackie)

STUDIA I STOPNIA - LICENCJACKIE

 • Czas trwania nauki - 6 semestrów (3 lata)
 • Forma kształcenia - stacjonarna i niestacjonarna
 • Studia stacjonarne - zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku      
 • Studia niestacjonarne - zjazdy co 2 tygodnie (weekend: sobota-niedziela)
OPŁATY DLA STUDENTÓW I-go roku - rok  akademicki 2022/2023
Tryb Studiów Wpisowe 0 zł+Benefit EWS 0 zł Czesne za semestr
  jednorazowo ratalnie
niestacjonarne Wpisowe 0 zł+Benefit EWS 0 zł 2475 zł 583 zł x 5 rat
stacjonarne Wpisowe 0 zł+Benefit EWS 0 zł 2585 zł 605 zł x 5 rat
indywidualna organizacja studiów IPN Wpisowe 0 zł+Benefit EWS 0 zł 2805 zł 649 zł x 5 rat

Nowe tabele opłat za czesne dla studentów rozpoczynających studia w EWS od 1 października br. - licencjat czesne 2022 2023 I rok .pdf

Studenci rekrutowani na II lub III rok w bieżącym roku akademickim - będą ponosić koszty wg dotychczasowo obowiązujących zasad - prosimy o kontakt z dziekanatami w celu uzgodnienia szczegółów. 

Efekty uczenia się na studiach I-go stopnia Opis Efektów uczenia I stopnia (P6) 2022__2023.pdf

Kandydat ma możliwość wyboru formy studiowania: studia stacjonarnie lub studia niestacjonarnie w sposób standardowy lub wybrać od pierwszego dnia studiów Indywidualny Plan Nauczania (IPN).

Studia standardowe polegają na uczestnictwie w zajęciach od poniedziałku do piątku w formule stacjonarnej lub uczestnictwo w sesjach zjazdowych co 2 tygodnie (sobota-niedziela) na studiach niestacjonarnych. Uczelnia nie prowadzi długotrwałych, tygodniowych lub dwutygodniowych sesji zjazdowych dla studentów niestacjonarnych. 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym /bez konieczności pisania pracy dyplomowej,licencjackiej/. Szczegółowy przebieg dyplomowania zawarty jest w Regulaminie dyplomowania: Pobierz Regulamin dyplomowania WSEWS - studia licencjackie

 

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ PODANIE NA STUDIA LICENCJACKIE WARSZAWA (kliknij)

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ PODANIE NA STUDIA LICENCJACKIE  BIELSKO-BIAŁA (kliknij)

 

Studia w oparciu o Indywidualny Plan Nauczania – dają możliwość połączenia nauki (studiów): 

- z pracą zawodową, 

- z profesjonalnym uprawianiem sportu,  

- z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

- z rozbudowanych obowiązków rodzinnych,

- w trudnej-przejściowej sytuacji zdrowotnej (na czas leczenia lub rehabilitacji), 

- w innych sytuacjach losowych w jakich są nasi studenci.

Jakie są dodatkowe przywileje i udogodnienia dla studiów w oparciu o IPN:

- student ma możliwość uczestnictwa w zajęciach zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych (sam dobiera zajęcia, w których może uczestniczyć łącząc je ze swoimi obowiązkami służbowymi, rodzinnymi, sportowymi),

- student posiadający IPN może równocześnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych i równolegle korzystać z pozostałych przywilejów IPN

- student sam ustala terminy zaliczeń i egzaminów lub uczestniczy w planie i harmonogramie sesji dla studentów studiujących standardowo,

- student samodzielnie kontaktuje się z Administratorem Platformy (mail lub telefon) i ustala terminy, w których chciałby przystępować do zaliczeń lub egzaminów,

- jesteśmy jedyną Uczelnią w Polsce, w której tak elastycznie i szeroko są rozbudowane przywileje studiowania w oparciu o indywidualną formę studiów.

Dziekan przyznaje Indywidualny Plan Nauczania dla studenta od pierwszego dnia studiów na dany rok akademicki. 

Student poprzez złożenie podania drogą elektroniczną może otrzymać IPN na każdy rok akademicki lub zawiesić ten przywilej. 

Kandydaci na I rok studiów mają prawo złożyć podanie o IPN równocześnie z podaniem o przyjęcie w poczet studentów WSEWS. Opłaty za czesne są do wglądu w tabeli opłat. 

Jeżeli masz pytanie związane z formą studiów lub Indywidualnym Planem Studiów skontaktuj się z nami droga telefoniczną, mailową lub znajdź czas na wizytę w dziekanacie Uczelni. Zadzwoń, umów się na konkretny, dogodny dla Ciebie termin i godzinę spotkania.

Mail do Biura Obsługi Studenta: bos@ews.edu.pl, numer telefonu: 22 300 53 02.

Studia niestacjonarne  są prowadzone w formie weekendowych sesji zjazdowych:  sobota-niedziela z częstotliwością co 2 tygodnie.

Nie prowadzimy wielodniowych sesji zjazdowych - bez konieczności brania urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego w pracy, na czas sesji zjazdowych.

Uczelnia posiada Platformę egzaminacyjną, która ułatwia przeprowadzenie egzaminów - bez konieczności dojazdu na Uczelnię na egzaminy w sesji egzaminacyjnej. 

Dla kandydatów uprawiających sport na najwyższym poziomie, zajętych pracą zawodową lub innymi obiektywnymi uwarunkowaniami proponujemy od pierwszego dnia studiów Indywidualną Organizację Studiów.

EWS pracuje w oparciu o swój nowy autorski program kształcenia.

Projekt został złożony do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje dotyczące płatności:

- brak opłaty rekrutacyjnej
- brak opłaty wpisowej
- brak opłat za uzyskiwanie uprawnień instruktorskich z przedmiotów programowych
- brak opłat za dodatkowo uzyskiwany dyplom specjalistyczny Menedżera Obiektu Sportowego
- brak opłat za praktyki pedagogiczne
- brak opłaty za udział w programie BENEFIT EWS
- bezpłatny dostęp do ponad 330 elektronicznych skryptów przedmiotowych - Workbooków
- pakiet sprzętu sportowego dla każdego studenta - uczestnika obozów uczelnianych

Jesteśmy TĄ - jedyną Uczelnią w Polsce, która organizuje Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Wychowania Fizycznego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Dolnośląskie Forum Oświatowe Metodyczno-Szkoleniowe.

Kształcimy przyszłych:

 • trenerów i instruktorów sportu i rekreacji
 • instruktorów fitnessu, narciarstwa, snowboardu(pełna lista uprawnień w zakładce "uprawnienia")
 • menedżerów sportu i animatorów obiektów sportowych
 • przedsiębiorców w ramach prywatnego biznesu w szeroko rozumianym sporcie

Studenci w trakcie studiów I i II stopnia uzyskują uprawnienia instruktorskie, trenerskie i menedżerskie. Branżowe specjalistyczne: trener przygotowania motorycznego z elementami dietetyki w sporcie (nadawanie uprawnień następuje na studiach II stopnia ).

Specjalności realizowane na studiach licencjackich:

Uczelnia realizuje dwie specjalności – wszyscy studenci realizują specjalność menedżerską, natomiast wszyscy chętni mogą równolegle w ramach programu studiów na V-tym i VI-tym semestrze realizować dodatkowy moduł Trening Personalny.

- Specjalność: menedżer sportu  (w cenie czesnego) - możliwość uzyskania Dyplomu Menedżera Obiektów Sportowych

Obydwie specjalności mogą być bezkolizyjnie realizowane przez wszystkich studentów.

Na obozach ( obóz letni,obóż wędrowny, obóz zimowy) studenci mogą uzyskać następujące uprawnienia instruktorskie:

 • instruktor turystyki kwalifikowanej
 • instruktor turystyki rowerowej
 • instruktor turystyki kajakowej
 • instruktor nordic walking
 • instruktor fitness
 • animator czasu wolnego
 • instruktor gier i zabaw
 • instruktor nauki jazdy na nartach
 • instruktor nauki jazdy na snowboardzie
 • instruktor nauki pływania

Program Benefit EWS:

Podstawowym celem programu BENEFIT EWS jest stałe podnoszenie sprawności fizycznej studentów EWS,  poprzez udział w indywidualnych i grupowych formach treningowych na terenie uczelnianego Centrum Treningu Motorycznego WSEWS.

Program BENEFIT EWS jest skierowany wyłącznie do studentów studiujących w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie.

(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi