<

Studia I stopnia (licencjackie)

 • Czas trwania nauki - 6 semestrów (3 lata)
 • Forma kształcenia -  niestacjonarna
 • Studia niestacjonarne - zjazdy co 2 tygodnie (weekend: sobota-niedziela)

 

OPŁATY DLA STUDENTÓW I-go roku - rok akademicki 2024/2025
TYP STUDIÓW WPISOWE + BENEFIT EWS  CZESNE ZA SEMESTR
jednorazowo ratalnie
NIESTACJONARNE Wpisowe 0zł + BENEFIT 0zł 2775 zł 620 zł x 5 rat
INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW IPN Wpisowe 0zł + BENEFIT 0zł 3300 zł 680 zł x 5 rat

 

Szczegółowa tabela opłat:

Czesne I rok licencjat studia niestacjonarne 2024/2025

 

Pozostałe tabele zostaną zamieszczone w czerwcu br.

Studenci rekrutowani na II lub III rok w bieżącym roku akademickim - będą ponosić koszty wg dotychczasowo obowiązujących zasad - prosimy o kontakt z dziekanatami w celu uzgodnienia szczegółów. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące płatności:

- brak opłaty rekrutacyjnej
- brak opłaty wpisowej
- brak opłat za uzyskiwanie uprawnień instruktorskich z przedmiotów programowych
- brak opłat za dodatkowo uzyskiwany dyplom specjalistyczny Menedżera Obiektu Sportowego
- brak opłat za praktyki pedagogiczne
- brak opłaty za udział w programie BENEFIT EWS
- bezpłatny dostęp do ponad 550 elektronicznych skryptów przedmiotowych - Workbooków
- pakiet sprzętu sportowego dla każdego studenta - uczestnika obozów uczelnianych

Kliknij w link i pobierz tabelę zwolnień z opłat


Studia standardowe polegają na uczestnictwie w zajęciach od poniedziałku do piątku w formule stacjonarnej lub uczestnictwo w sesjach zjazdowych co 2 tygodnie (sobota-niedziela) na studiach niestacjonarnych. Uczelnia nie prowadzi długotrwałych, tygodniowych lub dwutygodniowych sesji zjazdowych dla studentów niestacjonarnych. 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Nie ma konieczności pisania pracy dyplomowej. Szczegółowy przebieg dyplomowania zawarty jest w Regulaminie dyplomowania: Pobierz Regulamin dyplomowania WSEWS - studia licencjackie

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ PODANIE NA STUDIA LICENCJACKIE WARSZAWA (kliknij)

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ PODANIE NA STUDIA LICENCJACKIE  BIELSKO-BIAŁA (kliknij)

INDYWIDUALNY PLAN NAUCZANIA

Kandydat ma możliwość wyboru formy studiowania: studia stacjonarnie lub studia niestacjonarnie w sposób standardowy lub wybrać od pierwszego dnia studiów Indywidualny Plan Nauczania (IPN).

Studia w oparciu o Indywidualny Plan Nauczania – dają możliwość połączenia nauki (studiów): 

 • z pracą zawodową, 
 • z profesjonalnym uprawianiem sportu,  
 • z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
 • z rozbudowanych obowiązków rodzinnych,
 • w trudnej-przejściowej sytuacji zdrowotnej (na czas leczenia lub rehabilitacji), 
 • w innych sytuacjach losowych w jakich są nasi studenci.

Dodatkowe przywileje i udogodnienia dla studiów w oparciu o IPN:

 • student ma możliwość uczestnictwa w zajęciach zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych (sam dobiera zajęcia, w których może uczestniczyć łącząc je ze swoimi obowiązkami służbowymi, rodzinnymi, sportowymi),
 • student posiadający IPN może równocześnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych i równolegle korzystać z pozostałych przywilejów IPN,
 • student sam ustala terminy zaliczeń i egzaminów lub uczestniczy w planie i harmonogramie sesji dla studentów studiujących standardowo,
 • student samodzielnie kontaktuje się z Administratorem Platformy (mail lub telefon) i ustala terminy, w których chciałby przystępować do zaliczeń lub egzaminów,
 • jesteśmy jedyną Uczelnią w Polsce, w której tak elastycznie i szeroko są rozbudowane przywileje studiowania w oparciu o indywidualną formę studiów.

Dziekan przyznaje Indywidualny Plan Nauczania dla studenta od pierwszego dnia studiów na dany rok akademicki. 

Student poprzez złożenie podania drogą elektroniczną może otrzymać IPN na każdy rok akademicki lub zawiesić ten przywilej. 

Kandydaci na I rok studiów mają prawo złożyć podanie o IPN równocześnie z podaniem o przyjęcie w poczet studentów WSEWS. Opłaty za czesne są do wglądu w tabeli opłat. 

Jeżeli masz pytanie związane z formą studiów lub Indywidualnym Planem Studiów skontaktuj się z nami droga telefoniczną, mailową lub znajdź czas na wizytę w dziekanacie Uczelni. Zadzwoń, umów się na konkretny, dogodny dla Ciebie termin i godzinę spotkania.

mail: bos@ews.edu.pl, tel.: 22 300 53 02

 

PLATFORMA EDUKACYJNA EWS

Uczelnia posiada platformę egzaminacyjną, która ułatwia przeprowadzenie egzaminów - bez konieczności dojazdu na Uczelnię na egzaminy w sesji egzaminacyjnej. 

 

AUTORSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA

EWS pracuje w oparciu o swój nowy autorski program kształcenia. Projekt został złożony do Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Efekty uczenia się na studiach I-go stopnia Opis Efektów uczenia I stopnia (P6) 2022__2023.pdf

 

KSZTAŁCIMY PRZYSZŁYCH:

 • trenerów i instruktorów sportu i rekreacji
 • instruktorów fitnessu, narciarstwa, snowboardu(pełna lista uprawnień w zakładce "uprawnienia")
 • menedżerów sportu i animatorów obiektów sportowych
 • przedsiębiorców w ramach prywatnego biznesu w szeroko rozumianym sporcie

Studenci w trakcie studiów I i II stopnia uzyskują uprawnienia instruktorskie, trenerskie i menedżerskie. Branżowe specjalistyczne: trener przygotowania motorycznego z elementami dietetyki w sporcie (nadawanie uprawnień następuje na studiach II stopnia).

 

SPECJALNOŚCI

Uczelnia realizuje dwie specjalności – wszyscy studenci realizują specjalność menedżerską, natomiast wszyscy chętni mogą równolegle w ramach programu studiów na V-tym i VI-tym semestrze realizować dodatkowy moduł Trening Personalny.

- Specjalność: menedżer sportu  (w cenie czesnego) - możliwość uzyskania Dyplomu Menedżera Obiektów Sportowych

Obydwie specjalności mogą być bezkolizyjnie realizowane przez wszystkich studentów.

 

OBOZY SPORTOWE

Na obozach (obóz letni, obóz wędrowny, obóz zimowy) studenci mogą uzyskać następujące uprawnienia instruktorskie:
 • instruktor turystyki kwalifikowanej
 • instruktor turystyki rowerowej
 • instruktor turystyki kajakowej
 • instruktor nordic walking
 • instruktor rytmiki
 • animator czasu wolnego
 • instruktor gier i zabaw rekreacyjnych
 • instruktor nauki jazdy na nartach
 • instruktor nauki jazdy na snowboardzie
 • instruktor nauki pływania

 

BENEFIT EWS

Podstawowym celem programu BENEFIT EWS jest stałe podnoszenie sprawności fizycznej studentów EWS,  poprzez udział w indywidualnych i grupowych formach treningowych na terenie uczelnianego Centrum Treningu Motorycznego WSEWS.

Program BENEFIT EWS jest skierowany wyłącznie do studentów studiujących w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie.

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności