<

Pracownicy Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie

Aleksandra Kubasiak

Sekretarz Rektoratu

Izabella Krzeszewska

Zastępca Dyrektora organizacyjnego Uczelni

Ewa Jaskulak

Referent ds. studenckich WSEWS Warszawa

Aneta Kwas

Referent ds. studenckich WSEWS Warszawa

Aneta Kalbarczyk

Referent ds. studenckich WSEWS Warszawa

Marta Słowińska

Referent ds. studenckich WSEWS Bielsko-Biała Administrator Platformy

Agnieszka Fabisiak

Dział Finansowy - Specjalista ds. finansowo - kadrowych

Wioleta Spychalska - Sztanga

Manager ds. marketingu i social media

Jolanta Piórczyńska

Starszy Bibliotekarz WSEWS

Paulina Krzeszlak

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk studenckich, Biuro Karier oraz Opiekun Samorządu Studenckiego

Wojciech Modzelewski

Dyrektor Centrum Integracji Sensorycznej

Marcin Prusak

Koordynator Centrum Treningu i Diagnostyki Sportowej
(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności