<

Studia II stopnia (magisterskie)

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE 

 • Czas trwania nauki - 4 semestry (2 lata)
 • System kształcenia - stacjonarny i niestacjonarny
 • Studia stacjonarne - zajęcia od poniedziałku do piątku
 • Studia niestacjonarne są prowadzone w oparciu o weekendowe sesje zjazdowe sobota-niedziela z częstotliwością co 2-3 tygodnie
 • Studia niestacjonarne - Uczelnia nie prowadzi wielodniowych sesji zjazdowych. 
OPŁATY DLA STUDENTÓW I-go roku - rok akademicki 2022/2023
Tryb Studiów Wpisowe + Benefit EWS Czesne za semestr
  jednorazowo ratalnie
studia niestacjonarne Wpisowe 0 zł+Benefit EWS 0 zł 2403 zł 528 zł x 5 rat
studia stacjonarne Wpisowe 0 zł+Benefit EWS 0 zł 2420 zł 539 zł x 5 rat
indywidualny plan nauczania IPN Wpisowe 0 zł+Benefit EWS 0 zł 2843 zł 616 zł x 5 rat


Kandydat ma możliwość wyboru jednną z dwóch form: standardową lub od pierwszego dnia studiów Indywidualny Plan Nauczania (IPN).Program studiów II stopnia jest kontynuacją programową studiów licencjackich.

Efekty uczenia się na studiach II-go stopnia Opis Efektów uczenia sie II stopnia (P7) 2022_2023.pdf

Studia niestacjonarne standardowe polegają na uczestnictwie w zajęciach w sesjach zjazdowych co 2 tygodnie (sobota-niedziela). Uczelnia nie prowadzi długotrwałych, tygodniowych lub dwutygodniowych sesji zjazdowych dla studentów niestacjonarnych. 

Procedura dyplomowania: Regulamin dyplomowania WSEWS - studia magisterskie 2022-2023.pdf

 

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ PODANIE NA STUDIA(kliknij)

 

Studia w oparciu o Indywidualny Plan Nauczania – dają możliwość połączenia nauki (studiów): 

 • z pracą zawodową, 
 • z profesjonalnym uprawianiem sportu,  
 • z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
 • z rozbudowanych obowiązków rodzinnych,
 • w trudnej-przejściowej sytuacji zdrowotnej (na czas leczenia lub rehabilitacji), 
 • w innych sytuacjach losowych w jakich są nasi studenci.

Jakie są dodatkowe przywileje i udogodnienia dla studiów w oparciu o IPN:

- student ma możliwość uczestnictwa w zajęciach łącząc je ze swoimi obowiązkami służbowymi, rodzinnymi, sportowymi),

- student posiadający IPN może równocześnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych i równolegle korzystać z pozostałych przywilejów IPN

- student sam ustala terminy zaliczeń i egzaminów lub uczestniczy w planie i harmonogramie sesji dla studentów studiujących standardowo,

- student samodzielnie kontaktuje się z Administratorem Platformy (mail lub telefon) i ustala terminy, w których chciałby przystępować do zaliczeń lub egzaminów,

- jesteśmy jedyną Uczelnią w Polsce, w której tak elastycznie i szeroko są rozbudowane przywileje studiowania w oparciu o indywidualną formę studiów.

Dziekan przyznaje Indywidualny Plan Nauczania dla studenta od pierwszego dnia studiów na dany rok akademicki. 

Student poprzez złożenie podania drogą elektroniczną może otrzymać IPN na każdy rok akademicki lub zawiesić ten przywilej. 

Kandydaci na I rok studiów mają prawo złożyć podanie o IPN równocześnie z podaniem o przyjęcie w poczet studentów WSEWS. Opłaty za czesne są do wglądu w tabeli opłat. 

Jeżeli masz pytanie związane z formą studiów lub Indywidualnym Planem Studiów skontaktuj się z nami droga telefoniczną, mailową lub znajdź czas na wizytę w dziekanacie Uczelni. Zadzwoń, umów się na konkretny, dogodny dla Ciebie termin i godzinę spotkania.

Mail do Biura Obsługi Studenta: bos@ews.edu.pl, numer telefonu: 22 300 53 02.

Tabele opłat za czesne:

Czesne I rok studiów magisterskich:

mgr I rok 2022 2023.png

Studenci rekrutowani na II rok studiów w roku akademickim 2021/2022 - będą ponosić koszty wg dotychczasowo obowiązujących zasad - prosimy o kontakt z dziekanatem w celu uzgodnienia szczegółów. 

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji studentów na IV semestr studiów magisterskich. 

Na studiach magisterskich kształcimy przyszłych:

 • trenerów przygotowania motorycznego (TPM)
 • menedżerów sportu (MS)
 • menedżerów obiektów sportowych (MOS)
 • menedżerów imprez sportowych (MIS)

Realizujemy trzy specjalności:

 • Menedżerską - Menedżer sportu (MS) 
 • Trener Przygotowania Motorycznego (TPM) z elementami Dietetyki w sporcie
 • Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

Student obowiązkowo realizuje tylko jedną specjalność do wyboru.

W ramach wybranej specjalności student uczestniczy w jednym 4 dniowym warsztacie wyjazdowym (dodatkowa płatność). 

Szczegóły każdej specjalności w odpowiednich zakładkach - zachęcamy do zapoznania się.

Program Benefit EWS:

Podstawowym celem programu BENEFIT EWS jest stałe podnoszenie sprawności fizycznej studentów EWS,  poprzez udział w indywidualnych i grupowych formach treningowych na terenie uczelnianego Centrum Treningu Motorycznego WSEWS.

 • Studenci mają zagwarantowaną bezpłatną analizę składu ciała na 8 kanałowym analizatorze TANITA w Centrum Diagnostyki Sportowej.

Program BENEFIT EWS jest skierowany wyłącznie do studentów studiujących w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie. 

(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi