<

Biblioteka WSEWS

Biblioteka Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie istnieje od 2002 roku i służy celom naukowo-badawczym, kształceniu ogólnemu i zawodowemu, gromadzi literaturę związana z profilem Uczelni. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne dla pracowników i studentów  WSEWS (łącznie z filią  zamiejscową w Bielsku -Białej).
Działalność dydaktyczno-metodyczna biblioteki obejmuje instruktaż indywidualny oraz szkolenia grupowe (wykłady biblioteczne) dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Księgozbiór tworzą publikacje dotyczące różnorodnych aspektów kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz turystyki.

Każdy student i pracownik WSEWS ma prawo zgodnie z Regulaminem korzystać z zasobów Centralnej Biblioteki EWS.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

  • pn 8.00-14.00
  • wt 10.00-16.00
  • śr 8.00-14.00
  • cz 8.00-14.00
  • pt 8.00-14.00
  • sob 8.00-14.00

Informacje dotyczące księgozbiorów dostępne są na Platformie EWS po zalogowaniu zakładka Biblioteka.

Regulamin biblioteki POBIERZ


Workbooki 
 
Ważnym narzędziem dydaktycznym jest baza workbooków. Baza liczy ponad 550 egzemplarzy. Publikacje zostały  utworzone przez wykładowców Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie.
Studenci mogą korzystać z tej bazy online po zalogowaniu się na Platformie Uczelni. Korzystanie z tej formy pomocy dydaktycznych jest bezpłatne.

 

Biblioteka  gromadzi zbiory zgodnie z profilem Uczelni, dotyczą  one  takich  dziedzin  jak:
 

kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, anatomia, antropologia, biologia, biomechanika, biochemia, ekologia, fizjologia, higiena i wychowanie zdrowotne, historia kultury fizycznej, krajoznawstwo, medycyna sportu, odnowa biologiczna, pedagogika, psychologia, rehabilitacja ruchowa, socjologia, żywienie  w sporcie, filozofia, ekonomika, organizacja i zarządzanie w odniesieniu do sportu, marketing, języki obce oraz inne ( m. in. z zakresu specjalizacji instruktorsko-trenerskich)

Zbiory biblioteki liczą obecnie:
 
1. Książki (5813 woluminów) Książki
2. Czasopisma (ponad 30 tytułów) Czasopisma
3. Prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie).
4. Materiały dydaktyczne stworzone przez wykładowców WSEWS Workbooki
 
Zakres świadczonych usług:
 
  • wypożyczanie książek, podręczników i skryptów,
  • udostępnianie zbiorów na miejscu,
  • udzielanie informacji biblioteczno- bibliograficznych,
  • sprzedaż wydawnictw uczelnianych.
W dniu 2013 r. uzyskano licencję na oprogramowanie Systemu Bibliotecznego MATEUSZ. 
 
Wydawnictwa i czasopisma WSEWS
 
 
Open Access - elektroniczne zasoby biblioteczne
 
Studenci Wyższej  Szkoły Edukacja w Sporcie mogą korzystać  także  online z innych baz naukowych w ramach OPEN ACCESS (wolny dostęp) - to darmowy swobodny dostęp online do elektronicznych zasobów  wiedzy.  Dokumenty  zawarte w archiwach i repozytoriach Open Access to pełne teksty artykułów, fragmenty prac, prezentacji, raportów, pliki graficzne, dźwiękowe i audiowizualne o wysokim poziomie opracowania merytorycznego ze wszystkich dziedzin  wiedzy, dostępne w łatwy i szybki sposób. Wykaz baz danych polskich i zagranicznych w dołączonym załączniku (bazy online).
 
Współpraca międzybiblioteczna
 
Biblioteka Wyższej Szkoły Edukacja współpracuje z innymi bibliotekami. Studenci i pracownicy dydaktyczni uczelni mogą korzystać ze zbiorów następujących bibliotek:
1. Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34.
2. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie ul. Chocimska  22.
3. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ul. Koszykowa 26.
4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ul. Gocławska 4.
(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności