<

Dyżury pracowników funkcyjnych

 

REKTOR WSEWS
prof. WSEWS dr Jacek Dembiński
poniedziałek na Platformie Teams w godzinach 12:00-14:00
piątek w godzinach 12:00-14:00

 

PROREKTOR ds. rozwoju naukowego
prof. WSEWS dr hab. Jerzy Telak
poniedziałek 10:00-12:00 Kampus A pok. 227A

 

PROREKTOR ds. wydawnictw
prof. WSEWS dr Sławomir Wilk
środa 13:45-15:00 Kampus A pok. 227A

 

KANCLERZ WS EWS
prof. WSEWS Marek Rybiński
wtorek na Platformie MS Teams 10:00-11:00
środa w godzinach 11:00-13:00 Kampus A pok.221B
Pozostałe terminy do ustalenia poprzez Sekretarza Rektoratu pod nr tel. 223005301

 

PROREKTOR ds. rozwoju Uczelni
prof. WSEWS Maciej Słowak
środa w godzinach 11:00-13:00 Kampus A pok. 221A

 

DYREKTOR ORGANIZACYJNY
mgr Grażyna Rybińska 
wtorek na Platformie MS Teams 10:00-11:00.
środa w godzinach 11:00-13:00 Kampus A pok.221B
Pozostałe terminy do ustalenia poprzez Sekretarza Rektoratu pod nr tel. 223005301

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ORGANIZACYJNEGO
Izabella Krzeszewska
czwartek w godzinach 10:00-11:00 Kampus A pok. 227

 

DYREKTOR INSTYTUTU WSEWS WARSZAWA
mgr Agnieszka Modzelewska
środa w godzinach 11:00-13:00 Kampus A pok.221B

 

P.O. PROREKTORA ds. dydaktyki
mgr Jarosław Płusa
środa w godzinach 9:00-10:00 Kampus A pok. 222A

 

DYREKTOR INSTYTUTU WSEWS BIELSKO-BIAŁA
mgr inż. Sylwia Wielogórska-Kowaluk
każdy weekend zjazdowy w godzinach 11:00-12:00.
Pozostałe terminy do ustalania indywidualnie poprzez kontakt z dziekanatem EWS Bielsko Biała tel: 509 691 484

 

 

 

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności