<

Dyżury pracowników funkcyjnych

  • REKTOR WS EWS - prof. WS EWS dr Jacek Dembiński- termin spotkania ustalany indywidualnie poprzez Rektorat tel: 22 300 5 301
  • PROREKTOR ds. dydaktyki i studentów- prof. WS EWS dr Czesława Tukiendorf - czwartek 12:00 -13:00 Kampus A pok. 222A
  • PROREKTOR ds. rozwoju naukowego- prof. WS EWS dr hab. Jerzy Telak - poniedziałek 10:00-12:00 Kampus A pok. 227A
  • PROREKTOR ds. wydawnictw - prof. WSEWS dr Sławomir Wilk - czwartek 11:00-13:00 Kampus A pok. 227A
  • KANCLERZ WS EWS - prof. WSEWS Marek Rybiński - termin spotkania ustalany indywidualnie poprzez Rektorat tel: 22 300 5 301
  • PROREKTOR ds. rozwoju Uczelni - prof. WSEWS Maciej Słowak - termin spotkania ustalany indywidualnie poprzez Rektorat tel: 22 300 5 301
  • DYREKTOR ORGANIZACYJNY - mgr Grażyna Rybińska - termin spotkania ustalany indywidualnie poprzez Rektorat tel: 22 300 5 301
  • DYREKTOR INSTYTUTU SPORTU I REKREACJI EWS WARSZAWA - mgr Agnieszka Modzelewska-termin spotkania ustalany indywidualnie poprzez Rektorat tel: 22 300 5 301
  • DYREKTOR INSTYTUTU SPORTU I REKREACJI EWS BIELSKO BIAŁA - mgr inż. Sylwia Wielogórska- Kowaluk - termin spotkania ustalany indywidualnie poprzez kontakt z dziekanatem EWS Bielsko Biała tel: 509 691 484

 

 

 

(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Ankieta dotycząca przejrzystości stron