<

Władze Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie

prof. WSEWS dr Jacek Dembiński

Rektor

prof. WSEWS Marek Rybiński

Kanclerz Uczelni

prof. WSEWS dr Czesława Tukiendorf

Prorektor ds. dydaktyki i studentów Prof. WSEWS dr Czesława Tukiendorf

prof. WSEWS Maciej Słowak

Prorektor ds. rozwoju Uczelni

prof. WSEWS dr Sławomir Wilk

Prorektor ds. wydawnictw

prof. WSEWS dr hab. Jerzy Telak

Prorektor ds. rozwoju naukowego

mgr Agnieszka Modzelewska

Dyrektor Instytutu w Warszawie -Dziekan

mgr inż. Sylwia Wielogórska-Kowaluk

Dyrektor Instytutu w Bielsku-Białej Dziekan

mgr Grażyna Rybińska

Dyrektor Organizacyjny Uczelni Zastępca Dyrektora Instytutu w Warszawie Prodziekan
(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Ankieta dotycząca przejrzystości stron