<

Władze Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie

prof. WSEWS dr Jacek Dembiński

Jego Magnificencja Rektor

prof. WSEWS Marek Rybiński

Kanclerz Uczelni

prof. WSEWS Maciej Słowak

Prorektor ds. rozwoju Uczelni

prof. WSEWS dr Sławomir Wilk

Prorektor ds. wydawnictw

dr hab. Jerzy Telak, prof. WSEWS

Prorektor ds. rozwoju naukowego

dr Jarosław Płusa

p.o. Prorektora ds. dydaktyki

prof. WSEWS dr Czesława Tukiendorf

Profesor senior

mgr Agnieszka Modzelewska

Dyrektor Instytutu w Warszawie -Dziekan

mgr inż. Sylwia Wielogórska-Kowaluk

Dyrektor Instytutu w Bielsku-Białej - Dziekan

mgr Grażyna Rybińska

Dyrektor Organizacyjny Uczelni
(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności