<

Władze Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie

prof. WSEWS dr hab. Jerzy Telak

Prorektor ds. rozwoju naukowego

prof. WSEWS dr Sławomir Wilk

Prorektor ds. wydawnictw

mgr Grażyna Rybińska

Dyrektor Organizacyjny Uczelni Zastępca Dyrektora Instytutu w Warszawie Prodziekan

mgr inż. Sylwia Wielogórska-Kowaluk

Dyrektor Instytutu w Bielsku-Białej Dziekan

prof. WSEWS dr Czesława Tukiendorf

Prorektor ds. dydaktyki i studentów Prof. WSEWS dr Czesława Tukiendorf

prof. WSEWS Maciej Słowak

Prorektor ds. rozwoju uczelni

mgr Agnieszka Modzelewska

Dyrektor Instytutu w Warszawie -Dziekan

prof. WSEWS Marek Rybiński

Kanclerz uczelni

prof. WSEWS dr Jacek Dembiński

Jego Magnificencja Rektor
(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Ankieta dotycząca przejrzystości stron