<

prof. WSEWS dr Jacek Dembiński

Jego Magnificencja Rektor
Wieloletni nauczyciel akademicki z tytułem doktora nauk o kulturze fizycznej (od 1993), zatrudniony na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie, w której od października 2009 roku (do chwili obecnej) pełni funkcję Rektora.
 
W latach 1983 – 2008 był kierownikiem Zakładu Koszykówki w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych AWF we Wrocławiu (kierownik prof. Zb. Naglak). 
Ściśle współpracował i uczył się koszykówki od trenerów kadry narodowej m. in. Jerzego Świątka, Andrzeja Kuchara, Arkadiusza Konieckiego, Tadeusza Hucińskiego. Jest członkiem założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych (2001).
 
 
Przez wiele lat uprawiał zawodowo koszykówkę i reprezentował WKS Śląsk Wrocław w polskiej ekstraklasie. Jako trener klasy Mistrzowskiej prowadził takie zespoły jak; WKS Śląsk Wrocław (trener główny sekcji koszykówki w latach 1985- 1993), SSA Stal Ostrów Wielkopolski (1999/2001), założyciel sekcji koszykówki AZS AWF Wrocław (1993), a w roku 1995 jako trener zespołu AZS AWF Wrocław zdobywa akademickie Mistrzostwo Polski, Cukierki Odra Brzeg (2002/2003), AZS WSEWS Wrocław (2006/2014).
 
Jest autorem ponad stu publikacji metodyczno naukowych w formie zwartej i artykułów. Jego zainteresowania naukowe dotyczą indywidualizacji zadań treningowych wynikających z typologicznej charakterystyki gry w koszykówkę oraz badanie uwarunkowań efektów współdziałania zwanych efektami synergicznymi.
 
Nauczyciel i wychowawca młodego pokolenia trenerów i instruktorów koszykówki. Kształcił i wypromował m.in..; Kowalczyk Andrzej (b. Trener kadry narodowej), Czerniak Radosław, Winnicki Jacek (były i obecny trener kadry narodowej U 23), Jankowski Tomasz (obecnie trener główny w WKS Śląsk Wrocław), Grygowicz Marcin, Szewczyk Krzysztof, Sroka Rafał, Krzak Grzegorz, Turkiewicz Paweł, Kalwasiński Rafał, Binkowski Jerzy, Zyskowski Jarosław i wielu, wielu innych trenerów zespołów ligowych i młodzieżowych w całej Polsce w liczbie ponad 200 osób.
 
 
W latach 1990- 2010 ściśle współpracował z Wydziałem Szkolenia PZKosz a szczególnie z v-ce prezesem Tadeuszem Hucińskim. W latach 1997/1998 był inicjatorem stworzenia Informatycznego Systemu Bazy Danych dla polskiej koszykarskiej ekstraklasy. W roku 1997, na posiedzeniu Zarządu Spółki Polskiej Ligi Koszykówki (PLK), w Toruniu, w obecności prezesa PZKosz Kajetana Chądzelka, prezesa PLK Wiesława Zycha i v-ce prezesa PLK Bolesława Antonijczuka oraz prezesów wszystkich klubów polskiej ekstraklasy, zapadła decyzja o uruchomieniu Informatycznego systemu bazy danych z wykorzystaniem Internetu. Wdrażanie całego systemu, pod nadzorem prof. Dembińskiego, trwało 3 lata. System ten (z pewnymi modyfikacjami) przetrwał do dnia dzisiejszego. Do chwili obecnej wypromował ponad pół tysiąca absolwentów z tytułem magistra i licencjata.
 
W roku 1997 został odznaczony Złotą Odznaką - Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, a w roku 1998 został wyróżniony przez prezesa PZKosz “Złotą Honorową Odznaką PZKosz” oraz “Złotym Medalem” 50 lecia Okręgowego Związku Koszykówki we Wrocławiu. 
 
W latach 2010/2021 był członkiem zarządu Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Wyższych w Polsce (KRZaSP), odznaczony medalem 10 letniej działalności na rzecz KRZaSP.
 
 
Obecnie powołany na kadencję 2020-2024, pełni funkcję Rektora Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie oraz kształci studentów w zakresie; teorii sportu, teorii treningu, teorii gier zespołowych, metodyki nauczania koszykówki (i jej odmian: streetbasketu oraz 3 x 3), prowadzi specjalizację instruktorską i trenerską jak również promuje liczną grupę swoich studentów magistrantów. 

Władze Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie

prof. WSEWS dr Jacek Dembiński

Jego Magnificencja Rektor

prof. WSEWS Marek Rybiński

Kanclerz Uczelni

prof. WSEWS Maciej Słowak

Prorektor ds. rozwoju Uczelni

prof. WSEWS dr Sławomir Wilk

Prorektor ds. wydawnictw

dr hab. Jerzy Telak, prof. WSEWS

Prorektor ds. rozwoju naukowego

dr Jarosław Płusa

p.o. Prorektora ds. dydaktyki

prof. WSEWS dr Czesława Tukiendorf

Profesor senior

mgr Agnieszka Modzelewska

Dyrektor Instytutu w Warszawie -Dziekan

mgr inż. Sylwia Wielogórska-Kowaluk

Dyrektor Instytutu w Bielsku-Białej - Dziekan

mgr Grażyna Rybińska

Dyrektor Organizacyjny Uczelni
(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności