<

Studia Licencjackie Studia Magisterskie Studia Podyplomowe Kursy Instruktorskie i Trenerskie

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

Sportowa uczelnia, prowadząca studia I i II stopnia w zakresie nauk o sporcie, kulturze fizycznej, turystyce i rekreacji. Studia sportowe w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie realizują autorski i nowoczesny program, który jest bardziej atrakcyjny od programu innych uczelni wychowania fizycznego i sportu. Znakomicie rozwiązany system praktyk, wyjazdów na obozy letnie i zimowe oraz warsztaty specjalistyczne, które są atutem uczelni. Uczelnia oferuje również podyplomowe studia z zakresu sportu i integracji sensorycznej oraz kursy instruktorskie i trenerskie.

Dlaczego warto wybrać EWS?

Czym wyróżnia się EWS spośród innych uczelni wychowania fizycznego?

Nadajemy uprawnienia państwowe - w trakcie studiów nasi studenci mają możliwość uzyskać w Centrum Kursów EWS państwowe legitymacje instruktorskie i trenerskie, dzięki którym podejmują pracę i zdobywają doświadczenie zawodowe. Podejmując pracę w trakcie studiów/gdy uzyskają już uprawnienia/ zyskując realną przewagę na rynku pracy.

Kładziemy duży nacisk na umiejętności praktyczne - wiedza praktyczna uzupełniona jest wszechstronną wiedzą teoretyczną z europejskiego programu studiów oraz rozbudowanym systemem praktyk zawodowych. Dzieki temu nasz student i absolwent ma szeroką wiedzę i umiejętności, które wykorzystuje na róznych obszarach kultury fizycznej.

Uczelnię naszą wybierają najlepsi polscy sportowcy - ponad dwustu naszych studentów stanowi plejadę wybitnych polskich sportowców (olimpijczyków, medalistów mistrzostw świata i Europy, medalistów mistrzostw Polski - w 56 dyscyplinach sportowych.

Ćwiczenia i wykłady prowadzą wybitni specjaliści - profesorowie, doktorzy i magistrzy stanowią trzon naukowy szkoły. Sekrety i tajniki zawodu przekazują wybitni specjaliści - wykładowcy monograficzni, wybitni trenerzy, sportowcy, menedżerowie, dietetycy.

Stwarzamy miłą i kulturalną atmosferę studiów - nie kształcimy masowo, dlatego każdy student traktowany jest indywidualnie. Zajęcia w małych grupach (15-20 osobowych) pozwalają na swobodny kontakt studenta z wykładowcą. Także po zajęciach studenci mogą się kontaktować z wykładowcami poprzez udostępnione numery telefonów komórkowych, adresy e-mail oraz komunikatory internetowe.

Słuchamy opinii studentów i absolwentów - przeprowadzamy regularnie ankiety wśród studentów, aby udoskonalać ofertę dydaktyczną oraz treści programowe.

Cały czas się rozwijamy - jeżeli chcielibyśmy prześledzić rozwój uczelni, w ostatnim czasie zauważylibyśmy ogromny wzrost: nowa siedziba, tworzenie specjalistycznych sal związanych z profilem uczelni, dodatkowe instytucje jako organ prowadzący a także liczne konferencje i udzielanie się na arenie międzynarodowej.

Mamy bardzo dobrą bazę treningową - nasi  studenci mogą korzystać z naszych trzech Centrów: Treningu i Diagnostyki Sportowej, Sportów Walki, Centrum Integracji Sensorycznej - praktycznie bez ograniczeń.

Aktualności

Najważniejsze wydarzenia

2024/06/05 / Konferencja Studencka WSEWS

Zapraszamy na VIII konferencję naukowo - praktyczną "Kultura fizyczna - wspólczesne dylematy i wyzwania", która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2024 roku w formule online.

2024/06/04 / Złoty Indeks w WSEWS - dodatkowe wsparcie dla najlepszych sportowców

Status ZIO lub ZIS niesie ze sobą przyznanie Indywidualnego Planu Nauczania oraz całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat czesnego.

 

2024/05/22 / Zakończenie kolejnego sezonu programu Aktywny Senior w WSEWS

Za nami wyjątkowa uroczystość zakończenia roku akademickiego Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz drugiej edycji programu Aktywny Senior WSEWS.

2024/05/15 / Wybory do Zarządu do KU AZS - Paulina Krzeszlak nową prezeską KU AZS WSEWS

Nowy zarząd został powołany na lata 2024-2026.
 
 

Nasze centra i obszary działania:

Obszary działalności akademickiej i pozaakademickiej

Obszary kształcenia

Najważniejsze informacje

Studia Licencjackie

Uczelnia prowadzi rekrutacje na studia licencjackie w Warszawie i Bielsku-Białej.

Kandydat ma możliwość wyboru formy studiowania: studia stacjonarnie lub studia niestacjonarnie w sposób standardowy lub wybrać od pierwszego dnia studiów Indywidualny Plan Nauczania (IPN).

Studia standardowe polegają na uczestnictwie w zajęciach od poniedziałku do piątku w formule stacjonarnej lub uczestnictwo w sesjach zjazdowych co 2 tygodnie (sobota-niedziela) na studiach niestacjonarnych. Uczelnia nie prowadzi długotrwałych, tygodniowych lub dwutygodniowych sesji zjazdowych dla studentów niestacjonarnych. 

WARSZAWA

Wyślij zgłoszenie rekrutacyjne licencjat 

BIELSKO-BIAŁA

Wyślij zgłoszenie rekrutacyjne

Studia Magisterskie

Uczelnia prowadzi rekrutację na studia magisterskie w Warszawie.
Kandydat ma możliwość wyboru jedną z dwóch form: standardową lub od pierwszego dnia studiów Indywidualny Plan Nauczania (IPN).Program studiów II stopnia jest kontynuacją programową studiów licencjackich.

Studia niestacjonarne standardowe polegają na uczestnictwie w zajęciach w sesjach zjazdowych co 2 tygodnie (sobota-niedziela). Uczelnia nie prowadzi długotrwałych, tygodniowych lub dwutygodniowych sesji zjazdowych dla studentów niestacjonarnych. 

 

Studia Podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe m.in. z obszarów:

  1. Integracja Sensoryczna
  2. Wychowanie Fizyczne
  3. Gimnastyka Korekcyjna
  4. Joga- Regeneracja i Relaksacja
  5. Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  6. Trener Personalny

Centrum Integracji Sensorycznej

Centrum Integracji Sensorycznej to instytucja kształcącą przyszłych terapeutów i diagnostów integracji sensorycznej. Znakomita kadra ekspercka z polski i zagranicy daje możliwość zdobycia ogromnej wiedzy z zakresu integracji sensorycznej. Realizujemy nowoczesny program studiów podyplomowych i kursów, którego autorzy są nieocenionymi praktykami w swojej dziedzinie.
Studia podyplomowe oraz kursy przeznaczone są dla osób posiadających pasję do pracy z dziećmi, są to m.in. pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wychowania fizycznego, fizjoterapeuci itp. Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość uzyskania kwalifikacji do pracy metodą integracji sensorycznej np. w przedszkolu, szkole czy też otwarcia własnego gabinetu SI. Podczas studiów uczestnicy zdobywają wiedzę nie tylko na auli wykładowej, ale przede wszystkim na zajęciach praktycznych, które odbywają się w specjalnie wyposażonych salach do integracji sensorycznej oraz pracowniach SI.
Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie: https://www.centrumsi.pl/

Obóz Letni

Zobacz jak studiujemy

Zmieniamy Oblicze Polskiego Sportu

Obszary działalności akademickiej i pozaakademickiej

Jak do nas trafić?

WS EWS Warszawa

WS EWS Bielsko-Biała

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności