<

XII Fabryka Menedżerów Sportu WSEWS

2023/04/18


Za nami XII Fabryka Menedżerów Sportu, w której udział wzięło 140 uczestników. Swoje projekty zaprezentowało ośmiu studentów, których prace oceniała licznie zgromadzona publiczność oraz Kapituła Fabryki Menedżerów Sportu. 

Lista dyplomantów prezentujących swoje projekty: 

- Damian Adamski - "Charakterystyka kompleksu garnizonowego ośrodka szkolenia sportowego - GOSS Kraków";

- Krzysztof Sypka - "Obiekt Centrum Boksu i Kickboxingu";

- Grzegorz Guściora - "Charakterystyka kompleksu sportowego i oferta MOSiR w Łańcucie";

- Kinga Szczepanik - "Charakterystyka OSiR Targówek - kompleks Łabiszyńska";

- Maciej Górski -  "Stwórz kompletnego wojownika";

- Arleta Podolak - "Oferta Sponsoringowa Sportowca";

- Paulina Piechota - "Charakterystyka obiektu sportowego Szkoła Podstawowa nr 190 im. J. Iwaczkiewicza w Łodzi";

- Monika Stankiewicz - "Charakterystyka obiektu sportowego - Centrum Sportu - Raszyn";

Promotorami oraz prowadzącymi konferencję byli Kanclerz WS EWS prof. Marek Rybiński, pomysłodawca i założyciel Fabryki Menedżerów Sportu oraz prof. WSEWS Maciej Słowak - Prorektor ds. rozwoju. 

Goście specjalni oraz Kapituła Fabryki Menedżerów Sportu:  

- mgr Agnieszka Modzelewska - Dyrektor Instytutu WSEWS w Warszawie

- mgr Jarosław Płusa - Z-ca Dyrektora Instytutu WSEWS w Warszawie 

Sławomir Peno - Menedżer Sportu 

- Dariusz Bajkowski - Prezes Polskiego Związku Przeciągania Liny

- Wioleta Spychalska-Sztanga - Menedżer ds. marketingu  WSEWS

- mgr Paulina Krzeszlak - Menedżer Sportu i Pełnomocnik Rektora ds. praktyk studenckich  

 

Publiczność zgromadzona przed ekranami komputerów wyróżniła podczas głosowania projekt p. Damiana Adamskiego.

Nagroda Kapituły Fabryki Menedżerów przypadła p. Kindze Szczepanik oraz p. Damianowi Adamskiemu.

Dotychczas zorganizowano dwanaście konferencji w ramach Fabryki, podczas których zaprezentowano 151 projektów.

Kolejne spotkania odbędą się w maju 2023 roku.  

Więcej informacji na temat znajdziesz pod linkiem tutaj. 

Fabryka Menedżerów Sportu (FMS) posiada formułę otwartej konferencji studenckiej dla studentów Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie realizujących specjalność menedżerską. 

Pomysł organizacji FMS zrodził się w 2020 roku. 

Studenci studiów licencjackich i magisterskich opracowują projekty menedżerskie. 

Wyróżnieni studenci studiów licencjackich i magisterskich otrzymują Dyplomy i certyfikaty menedżerskie oraz statuetkę „Złoty laur menedżerski”. Nagrody te zostają wręczone podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego. 

Projekty menedżerskie realizowane podczas studiów licencjackich mają charakter wirtualny i zadaniem studentów jest wykazanie umiejętności opracowania projektu z dowolnej tematyki związanej z szeroko rozumianym sportem, rekreacją lub turystyką. 

Projekty, które realizują studenci specjalności menedżerskiej na studiach magisterskich są projektami odzwierciedlającymi rzeczywistość obszaru sportowo-rekreacyjnego. 

Komisja w skład, której wchodzą wykładowcy prowadzący specjalność menedżerską oraz inni zaproszeni do prac komisji dyplomowani menedżerowie sportu, wyłaniają grupę autorów projektów i zapraszają ich do wystąpienia publicznego. 

W trakcie prezentacji zarówno studenci prezentujący, jak również ich koleżanki i koledzy studenci oraz zaproszeni goście łączą się w czasie rzeczywistym na Platformie MS Teams. Studenci przebywający na zajęciach w salach seminaryjnych EWS Warszawa, EWS Bielsko-Biała a także wszyscy Ci, którzy nie mogą uczestniczyć bezpośrednio w Sali seminaryjnej (studenci posiadający status IPN, studenci uczestniczący w danym dniu w zawodach, studenci, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe lub rodzinne lub w innych przypadkach losowych utrudniających im udział bezpośredni) uczestniczą zdalnie. 

Pozostałe wpisy

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności