<

Uprawnienia

Uprawnienia jakie mogą uzyskać studenci WSEWS w trakcie studiów licencjackich :

Wszyscy absolwenci Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie uzyskują:

 • Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych wraz z tytułem zawodowym Licencjat
 • uprawnienia do wykonywania drugiego zawodu w ramach przedmiotu: Gimnastyka korekcyjna.

Możliwość uzyskania poniższych uprawnień dla wszystkich studentów EWS jest ogólnodostępna.

Szczegółowe warunki i kryteria uzyskiwania poszczególnych uprawnień, określają odrębne przepisy oraz kryteria zaliczenia poszczególnych przedmiotów.

I rok studiów

W ramach obozu letniego studenci mają możliwość uzyskania następujących uprawnień instruktorskich w ramach specjalizacji obozowych do wyboru:

 • Instruktor Nordic Walking**,
 • Instruktor turystyki kajakowej**,
 • Instruktor turystyki rowerowej**,
 • Animator czasu wolnego – All-Round Animator**
 • Instruktor gier i zabaw rekreacyjnych**
 • instruktor rytmiki**
Uzyskanie uprawnień instruktorskich jest uwarunkowane uzyskaniem oceny "bardzo dobry" od wykładowcy prowadzącego zajęcia praktyczne.
Uzyskanie oceny "bardzo dobry" na Platformie egzaminacyjnej nie daje możliwości uzyskania uprawnień instruktorskich.

 

II rok studiów

W ramach zajęć na obozie wędrownym można uzyskać następujące uprawnienia:

 • Instruktor turystyki kwalifikowanej (przedmiot : Obóz wędrówny)** - wyłącznie czynny udział w obozie.

III rok studiów

W programie studiów III roku studenci uczestniczą w obowiązkowym module menedżerskim

 • Moduł menedżerski - możliowść uzyskania Dyplomu Menedżera obiektu sportowego**** - koszt realizacji modułu w ramach opłaty czesnego. Po ukończeniu kształcenia studenci otrzymują Dyplom lub legitymację instruktorską oraz certyfikat w języku angielskim.
 • Moduł fakultatywny: trening personalny - dodatkowo płatny - 150 zł / semestr. Studenci realizują moduł na V i VI semestrze. Po ukończeniu kształcenia studenci otrzymują certyfikat ukończenia modułu. 

W ramach bloku przedmiotów – gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej :

 • Instruktor gimnastyki korekcyjnej**

W ramach obozu zimowego można uzyskać uprawnienia instruktorskie:

 • Instruktor nauki jazdy na nartach **, lub
 • Instruktor nauki jazdy na snowboardzie  **
W ramach programu studiów na I,II lub III roku studiów, można uzyskać uprawnienia instruktorskie z nastepujących dyscyplin/aktywności ruchowych po uzyskaniu oceny finalnej bardzo dobry u wykładowcy  prowadzącego przedmiot:  
 • Metodyka piłki nożnej – Instruktor sportu w piłce nożnej
 • Metodyka siatkówki – Instruktor sportu w siatkówce
 • Metodyka piłki ręcznej – Instruktor sportu w piłce ręcznej
 • Metodyka koszykówki – Instruktor sportu w koszykówce
 • Teoria gier sportowych
 • Teoria i Metodyka lekkoatletyki – Instruktor sportu w lekkoatletyce
 • Teoria i Metodyka pływania – Instruktor nauki pływania
 • Teoria i Metodyka gimnastyki – Instruktor sportu w gimnastyce
 • Gry i zabawy – Instruktor gier i zabaw rekreacyjnych
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – Instruktor gimnastyki korekcyjnej
 • Tenis stołowy – Instruktor sportu w tenisie stołowym
 • Sporty walki (wszystkie dyscypliny realizowane w programie studiów) – Instruktor sportu ……… nazwa dyscypliny np. karate, judo, jiu-jitsu, sumo, muay thai, kick-boxing, boks …. inne

Legitymację instruktorską student otrzymuje po zakończeniu cyklu kształcenia (wraz z dyplomem ukończenia studiów).

 
Uzyskanie oceny bardzo dobry na Platformie egzaminacyjnej nie daje możliwości uzyskania uprawnień instruktorskich.

------------------------------------------------------------

** - Legitymacja instruktorska i certyfikat

**** - Dyplom i certyfikat

Równolegle z programem studiów studenci nasi mogą uzyskiwać komercyjnie dodatkowe uprawnienia: instruktorskie, trenerskie i menedżerskie w ramach szkolenia w uczelnianym Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń.

Szczegółowe Informacje:

Szczegółowe Informacje na temat Uprawnień jakie oferujemy Naszym Studentom znajdziesz tutaj(kliknij)

 
(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności