<

Menedżer sportu - specjalność menedżerska

SPECJALNOŚĆ MENEDŻER SPORTU - specjalność menedżerska

Specjalność obowiązkowa realizowana w programie studiów - koszt realizacji zawarty w czesnym. 

Wykłady i seminarium menedżerskie prowadzą:

Prof. WSEWS Marek Rybiński (Master Manager of Sport).

Prof. WSEWS Maciej Słowak (Master Manager of Sport)

Studenci realizują specjalność na V i VI semestrze. Każdy student, który chce uzyskać Dyplom Menedżera Sportu, pod okiem promotora opracowuje projekt menedżerski na wybrany temat.

Odbycie praktyki specjalistycznej w konkretnej instytucji sportowej uzupełnia program specjalności.

Zajęcia mają charakter warsztatów menedżerskich oraz prezentacji wykładowych. Studenci specjalności w ramach warsztatów praktycznych hospitują obiekt sportowy. 

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności