<

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Edukacja-Wychowanie-Sport dokształca nauczycieli Zespołu Szkół MGM oraz inne placówki zewnętrzne.

(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi