<

dr hab. (UFU) Oksana Telak, prof. WSEWS

Prorektor ds. dydaktyki
Wykształcenie: 2021, Universitas Libera Ukrainensis (Ukrainische Freie Universität, UFU) w Monachium, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii politycznej; 2009, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego; 2007, UMCS w Lublinie Wydział Humanistyczny, Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, studia doktoranckie, kierunek filologia angielska; 2021, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie (WSEwS), Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia podyplomowe; 2017, Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie, Studia dla strażaków ubiegających o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej, studia podyplomowe; 2011, Collegium Civitas w Warszawie, Stosunki międzynarodowe i dyplomacja, studia podyplomowe; 2002, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Ivana Franki, Wydział Języków Obcych, kierunek Język i literatura angielska, studia magisterskie; 2007, Centrum kreatywności i przedsiębiorczości w Łodzi, Nauczanie przez projekty i problemy, kurs; 1996, Lwowski Instytut Zarządzania, Kurs języka angielskiego dla komunikacji biznesowej.
Języki: angielski, polski, ukraiński, rosyjski – biegle; niemiecki, hiszpański – poziom podstawowy.
 
Doświadczenie zawodowe: od 2022, WSEwS, prorektor ds. dydaktyki, 2021, profesor uczelni; od 2010, SGSP, adiunkt, od 2020, Kierownik Zakładu Organizacji Bezpieczeństwa Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, opiekun studentów zagranicznych, 2017-2020, Kierownik Zakładu Nauk o Państwie i Bezpieczeństwie Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, 2014-2017, kierownik Zakładu Społecznych Problemów Bezpieczeństwa Krajowego i Międzynarodowego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, 2016-2017, koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+, 2011-2014, kierownik Zakładu Języków Obcych, 2010-2011, Dział Współpracy Międzynarodowej, starszy specjalista; 2018-2019, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, wykładowca, opiekun merytoryczny stażystów; 2008-2010, Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu, wykładowca; 2008, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, wykładowca; 2006-2007, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, wykładowca; 2002-2003, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Zakład Języków Obcych, asystent; 2002-2003, Europejski Uniwersytet we Lwowie, wykładowca; 1999, Urząd Celny w Krakowcu, wykładowca; od 2016, Towarzystwo Naukowe „Bezpieczeństwo i Ratownictwo” w Warszawie, wice-prezes zarządu.
 
Autor: monografia naukowa; 3. monografie redaktor lub współredaktor naukowy; 3. tłumaczenia publikacji zwartych; ponad 60. artykułów naukowych i popularno-naukowych; wnioskodawca, kierownik, wykonawca ok. 30. projektów badawczych i rozwojowych.
 
Komitety redakcyjne i rady naukowe czasopism: od 2020 r., „Edukacja, Wychowanie, Sport” Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, członek, Zespołu Redakcyjnego; od 2016, „Kwartalnik policyjny”, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, członek Rady Naukowej; od 2015, Rada Naukowa WOPR Słupsku, członek; od 2018, „Securitologia”, Collegium Civitas, zespół redakcyjny, redaktor tematyczny; 2019, Zeszyty Naukowe SGSP, komitet redakcyjny, redaktor merytoryczny.
 
Wykładane przedmioty: bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej, etyka zawodowa funkcjonariuszy służb publicznych, język angielski ogólny i specjalistyczny (komunikacji biznesowej, praktyczna nauka języka, teoria i praktyki tłumaczenia, dla celników, History and culture of English-speaking countries, Modern culture, Theatre and film studies, Academic writing, Proficiency), pomoc humanitarna w wymiarze międzynarodowym, współpraca międzynarodowa,międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa, skutki zagrożeń środowiska naturalnego, obrona cywilna, ochrona ludności, pomoc humanitarna.
 
Międzynarodowe i krajowe konferencje naukowe: ok. 30. tematycznych konferencji naukowych, czynny uczestnik (referent); ok. 20. konferencji, seminariów i sympozjów naukowych, bierny uczestnik; ok. 25. tematycznych, międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz lub członek komitetów naukowych lub organizacyjnych. 
Staże naukowe: Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, zagraniczny staż naukowy 2018; IT Step University; zagraniczny staż naukowy 2018. 
Promotor: pomocniczy rozprawy doktorskiej, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (2016-2021);
ok. 20. prac magisterskich, licencjackich i inżynierskiej, 
Recenzent: ok. 20. prac magisterskich, licencjackich i inżynierskiej, 5. artykułów naukowych.
 
Wyróżnienia: złoty medal za wyniki w nauce w szkole średniej, 1997; czerwony dyplom za wyniki w nauce na studiach magisterskich, 2022; Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", 2016; Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", 2021. 

Władze Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie

prof. WSEWS dr Jacek Dembiński

Jego Magnificencja Rektor

prof. WSEWS Marek Rybiński

Kanclerz Uczelni

prof. WSEWS Maciej Słowak

Prorektor ds. rozwoju Uczelni

prof. WSEWS dr Sławomir Wilk

Prorektor ds. wydawnictw

dr hab. Jerzy Telak, prof. WSEWS

Prorektor ds. rozwoju naukowego

mgr Jarosław Płusa

p.o. Prorektora ds. dydaktyki

prof. WSEWS dr Czesława Tukiendorf

Profesor senior

mgr Agnieszka Modzelewska

Dyrektor Instytutu w Warszawie -Dziekan

mgr inż. Sylwia Wielogórska-Kowaluk

Dyrektor Instytutu w Bielsku-Białej - Dziekan

mgr Grażyna Rybińska

Dyrektor Organizacyjny Uczelni
(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności