<

Interesariusze w WSEWS

2023/01/26


19 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie z udziałem Władz WSEWS oraz przedstawicieli Rady Interesariuszy Uczelni.
Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz omówienie działań związanych ze wzbogaceniem oferty edukacyjnej dla studentów.
Uczestnikami spotkania byli:
 
Cykliczne spotkania mają na celu ciągłe wzbogacanie oferty dydaktycznej i modyfikacji progamu kształcenia, zgodnie z aktualnymi trendami na rynku pracy oraz potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców.
 

Możliwość realizacji praktyk zawodowych i staży dla studentów, to kolejna korzyść ze współpracy pomiędzy Uczelnią a Interesariuszami.

Angażując się w życie Uczelni Interesariusze prowadzą wykłady i udostępniają sprzęt specjalistyczny do celów dydaktycznych, a także współorganizują i uczestniczą w konferencjach naukowych organizowanych przez EWS.

W skład Rady Interesariuszy zewnętrznych WSEWS wchodzi ponad czterdziestu partnerów biznesowych i społecznych, z którymi Uczelnia aktywnie współpracuje na rzecz rozwoju.

Pozostałe wpisy

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności