<

Spotkanie Okrągłego Stołu Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia z udziałem WSEWS

2023/03/20


17 marca Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia był gospodarzem spotkania Okrągłego Stołu "Przywracanie środowiska Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej", którego celem było omówienie problemów negatywnego wpływu, jaki środowisko poniosło w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej i zadań związanych z przywróceniem równowagi z uwzględnieniem najlepszych światowych praktyk.

 

Fot. Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia.

Spotkanie okrągłego stołu rozpoczęło się przemówieniem powitalnym pełniącego obowiązki prorektora Uniwersytetu ds. Badań, doktora nauk technicznych, prof. Wasyla Popowicza oraz słowami wsparcia dr hab. prof. Jerzego Telaka - Prorektora ds. rozwoju Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie.

 

W aktywnej dyskusji wzięli udział naukowi i pedagogiczni adiunkci i kandydaci na studia wyższe Wydziału Bezpieczeństwa Środowiska, przedstawiciele Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia, a także kierownik Wydziału Ekologii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego - Iwan Franko, deputowany Lwowskiej Rady Obwodowej VIIІ zwołania- dr hab.prof. nadzw. Zvenyslava MAMCHUR.

 

Fot. Lwowski Państwowy Uniwersystet Bezpieczeństwa Życia.

Na spotkaniu omówiono następujące zagadnienia:

  • problemy i perspektywy tworzenia strategii bezpieczeństwa środowiskowego Ukrainy;
  • aspekty humanitarne i międzynarodowy udział w odbudowie Ukrainy;
  • negatywny wpływ na gleby w wyniku działań wojennych i ich rekultywacji;
  • odpowiedzialność prawna za przestępstwa przeciwko środowisku podczas działań wojennych;
  • ekosystemy, na które działania wojenne miały negatywny wpływ i oceniają ich stan;
  • problemy przezwyciężenia negatywnego wpływu działań wojennych na środowisko;
  • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych, negatywny wpływ na jednolite części wód w wyniku działań wojennych. 

 

Materiały opracowane w oparciu o idee Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Ustawy Ukrainy "O podstawowych zasadach (strategii) państwowej polityki środowiskowej Ukrainy do 2030 roku"będą kluczem do poprawy poziomu bezpieczeństwa środowiskowego Ukrainy.

 

Okrągły Stół - Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia

 

Pozostałe wpisy

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności