<

V Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” Warszawa, 11-12 kwietnia 2022 r.

2022/03/16


 

V Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” Warszawa, 11-12 kwietnia 2022 r.

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym, naukowym i praktycznym, powinna zapewnić specjalistomz różnych obszarów i dyscyplin nauki, kierunków i specjalności dydaktycznych wymianę poglądów na temat bezpieczeństwa w zakresie międzynarodowym, narodowym i lokalnym, zarządzania i jakości, medycyny i kultury fizycznej, w tym stanach szczególnych, wykrywania zagrożeń oraz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy zasobów po zdarzeniach niekorzystnych. Przewiduje się dla konferencji jako nieodpłatną w formie zależnej od sytuacji pandemicznej otwartą, zdalną lub hybrydową z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

 

Organizatorzy konferencji

 1. Akademia Pomorska (APSL), https://www.apsl.edu.pl
 2. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM), https://www.ka.edu.pl
 3. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie (LAW), https://www.wojsko-polskie.pl/law
 4. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK), https://www.ujk.edu.pl
 5. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), https://uksw.edu.pl
 6. Uniwersytet Szczeciński (US), https://usz.edu.pl/
 7. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (UTH), https://www.uniwersytetradom.pl/
 8. Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), https://www.wojsko-polskie.pl/wat
 9. Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie (WSEWS), https://www.ews.edu.pl/
 10. Chmielnicki Narodowy Uniwersytet (Khmelnytskyi National University, Хмельницький національний університет, KHNU), http://www.khnu.km.ua/
 11. IT STEP University we Lwowie (IT Step), itstep.edu.ua 
 12. Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, LDUBGD), https://www.ldubgd.edu.ua/
 13. Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Ivana Boberskiego (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, LDUFK), http://www.ldufk.edu.ua/
 14. Południowoukraiński Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, PDPU), https://pdpu.edu.ua/
 15. Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, UDPU), https://udpu.edu.ua/

 

 

Szczegóły konferencji dostępne na stronie : /uczelnia/konferencje/bzmkf2022.html

Pozostałe wpisy

(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi