<

WS EWS na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Szklarska Poręba 2022

2022/11/25


W dniach 24-25 listopada 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona aktywności ruchowej podejmowanej na obszarach górskich Polski i Świata. Założeniem Konferencji było stworzenie wieloaspektowej platformy prezentacji najnowszych wyników prac badawczych i naukowych realizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie.

fot. WSEWS, na zdjęciu od lewej dr.hab. Jerzy Telak, prof.WSEWS - Prorektor ds. rozwoju naukowego, dr. hab. prof. nadzw. Marcin Krawczyński.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń prezentowanych przez praktyków w zakresie podejmowania szeroko rozumianej aktywności w górach. Zakres tematyczny konferencji obejmujmował aspekty społeczno-ekonomiczne, psychologiczne, przyrodnicze, kulturowe, zdrowotne oraz fizjologiczne. Ponadto utworzone zostanły dwie specjalistyczne sesje tematyczne:

1. „Sporty śnieżne dzieci i młodzieży – nauczanie, doskonalenia i aktualne tendencje na świecie”

2. „Aktualne wyzwania w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego w górach” 

Referat pt. „Sprawność motoryczna zawodników Klubu Sportowego RUTKOW-SKI w świetle przeprowadzonych badań” wygłosił dr hab. Jerzy Telak, prof. WSEWS - Prorektor ds. rozwoju naukowego, Prezes Towarzystwa Naukowego „Bezpieczeństwo i Ratownictwo”. Współautorami referatu są mgr Jarosław Płusa - Prodziekan i Zastępca Dyrektora Instytutu WSEWS w Warszawie oraz mgr Łukasz Rutkowski Prezes KS Rutkow-ski, absolwent WSEWS.

W referacie zawarto podstawowe informacje o skokach narciarskich jako zimowej dyscyplinie sportowej i rozgrywanych zawodach oraz o sukcesach odniesionych w nich przez reprezentantów Polski. Zaprezentowano także wynikach badań motorycznych i psychomotorycznych przeprowadzonych z udziałem zawodników KS RUTKOW-SKI w 2019 i 2021 r. w Centrum Treningu i Diagnistyki Sportowej WSEWS w Warszawie. 

Organizatorem konferencji była Katedra Rekreacji wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego we współpracy z KS AZS AWF Wrocław oraz Karkonowksa Lokalna Organizacja Turystyczna.

Informacje na temat konferencji:

https://www.facebook.com/aktywnosc.ruchowa.na.obszarach.gorskich/

https://old.awf.wroc.pl/nauka/konferencje/vi-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-aktywnosc-ruchowa-na-obszarach-gorskich-polski-i-swiata 

 

Pozostałe wpisy

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności