<

WS EWS współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zarządzanie kryzysowe – ochrona ludności – ratownictwo” Oświęcim 2022

2022/06/26


WS EWS współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zarządzanie kryzysowe – ochrona ludności – ratownictwo” Oświęcim 2022

W dniach 22-24.06.2022 roku, w siedzibie Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “Zarządzanie kryzysowe – ochrona ludności - ratownictwo”.

Celem konferencji były:

 • wymiana myśli teoretycznej, doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze zarządzania kryzysowego, ukierunkowanego zwłaszcza na ochronę ludności w warunkach współczesnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem działań ratowniczych prowadzonych w różnych środowiskach naturalnych, społecznych i zawodowych;
 • prezentacja i dyskusja nad aktualnymi wynikami badań naukowych prowadzonych przez różne ośrodki akademickie, zgodnie z tematyką konferencji;
 • integracja środowisk naukowych i zawodowych umożliwiająca wymianę poglądów i doświadczeń między uczestnikami konferencji;
 • nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej oraz branżowej w wymiarze krajowymi i zagranicznym;
 • prezentacja aktualnych wyników badań naukowych oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych;
 • wskazanie nowych obszarów badawczych wymagających wieloaspektowej eksplanacji naukowej.
 • teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego realizowanego na wszystkich szczeblach funkcjonowania państwa,
  ze szczególnym uwzględnieniem województw, powiatów i gmin;
 • wyzwania w zakresie ochrony ludności w uwarunkowaniach pandemicznego i post-pandemicznego funkcjonowania państwa i społeczeństwa;
 • problemy zapewnienia bezpieczeństwa ludności wobec narastającego zagrożenia wojennego;
 • międzynarodowe implikacje współpracy i współdziałania w obliczu zagrożeń wojennych, hybrydowych, ekologicznych i społecznych;
 • wojskowe wsparcie władz i ludności w sytuacji zagrożeń militarnych i niemilitarnych;
 • praktyczny wymiar prowadzenia działań ratowniczych w obszarze medycznym i wodnym, z wykorzystaniem bazy medycznej i wodnej;
 • interdyscyplinarny charakter działań ratowniczych, warunkujący skuteczne i efektywne wykorzystanie posiadanych sił i środków,
  będących w dyspozycji publicznych, prywatnych i pozarządowych podmiotów ratowniczych.

 „Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych – współczesne dylematy i wyzwania” to tytuł referatu wygłoszonego przez prorektora ds. rozwoju naukowego WS EWS dr hab. Jerzego Telaka.

W panelu pt. „Aspekty prawne, organizacyjne i informacyjne zarządzania kryzysowego” swój referat pt. „Pomoc edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży emigrantów i uchodźców z Ukrainy, wybrane aspekty” wygłosiła dr hab. Oksana Telak, prof. ucz., akcentując rolę WS EWS w organizacji zajęć z wychowania fizycznego w marcu i kwietniu 2022 r.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w pokazach działań ratowniczych prowadzonych przez Oddział Miejski Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowegow Katowicach, lokalne jednostki terenowe Państwowej Straży Pożarnej i Policji oraz jednostki ratownictwa wodnego Ochotniczej Straży Pożarnej i płetwonurków na obszarze zbiornika wodnego przy Yacht Club OPTY w Imielinie. Przy tej okazji zaprezentowano możliwości wykorzystania różnych łodzi ratowniczych i podręcznego sprzętu ratownictwa wodnego oraz psów do ratowania osób na obszarze wodnym.

Podczas konferencji przedsiębiorstwo Roto–Tech zaprezentował jako producent łodzie ratownicze KONTRA 400 i 450 w różnych wersjach wyposażenia. Przedsiębiorstwo TJ Boats producent sprzętu wodnego na pokazach na wodzie zademonstrował możliwości operacyjne łodzi model SRB 53. Łodzie te wykonane z polietylenu HDPE – materiału odpornego na uderzenia, przebicie, chemikalia, zużycie i promienie UV, są proste w obsłudze, konserwacji i naprawach oraz nadają się do pełnego recyklingu. Wstępnie ww. producenci zadeklarowali udział w VI MKN BZMiKF jako prezenterzy łodzi ratowniczych.

VI Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 kwietnia 2023 r.

Pozostałe wpisy

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności