<

Współpraca WSEWS z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia

2022/12/09


Na mocy porozumienia z 7 grudnia 2022 roku, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie rozpoczęła współpracę z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia. W ten sposób obie strony potwierdziły, deklarowaną wcześniej, wolę współpracy w dziedzinie edukacji i nauki. 

Porozumienie obejmuje w szczególności: 

  • projekty i rozwój działalności badawczej i edukacyjnej; 

  • wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi, dydaktyczno-naukowymi; 

  • koordynację wspólnych badań naukowych, wykładów, staży naukowych i dydaktycznych, szkoleń, sympozjów, seminariów i innych wydarzeń naukowych; 

  • wymianę materiałów badawczych, danych i innych materiałów z obszarów wspólnego zainteresowania; 

  • mobilność akademicką uczestników procesu kształcenia. 

Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia jest wiodącą instytucją szkolnictwa wyższego w Ukrainie w dziedzinie bezpieczeństwa. Uczelnia jest członkiem European Union Association of Higher Education Institutions Working in the Field of Human Security (EFSCA). Jako instytucja edukacyjna i naukowa, działa na rzecz łagodzenia wpływu człowieka na środowisko i zapobiegania nagłym wypadkom, szkoli specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa ludzi. 

Więcej na: 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | Lviv | Facebook 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | (ldubgd.edu.ua) 

Pozostałe wpisy

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności