<

X Fabryka Menedżerów Sportu WSEWS - zapraszamy do udziału

2023/01/24


Już 28 stycznia 2023 r. odbędzie się X Fabryka Menedżerów Sportu Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie.

Z możliwości zaprezentowania projektów menedżerskich skorzysta kolejna grupa studentów magisterskich, którzy na forum Fabryki, będą mogli pochwalić się dotychczasowymi osiągnięciami, podzielić doświadczeniami zawodowymi i planami na przyszłość.

Prowadzącymi konferencję będą prof. WSEWS Marek Rybiński - Kanclerz WSEWS, pomysłodawca i założyciel Fabryki Menedżerów Sportu, oraz prof. WSEWS Maciej Słowak - Prorektor ds. rozwoju Uczelni.

Wydarzenie odbędzie się w formule open online na platformie MS Teams. Link do wydarzenia: Fabryka MS Teams

Dotychczas zorganizowano dziewięć konferencji w ramach Fabryki, podczas których zaprezentowano 127 projektów.

Więcej informacji na temat znajdziesz pod linkiem tutaj.

Fabryka Menedżerów Sportu (FMS) posiada formułę otwartej konferencji studenckiej dla studentów Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie realizujących specjalność menedżerską.

Pomysł organizacji FMS zrodził się w 2020 roku.

Studenci studiów licencjackich i magisterskich opracowują projekty menedżerskie.

Wyróżnieni studenci studiów licencjackich i magisterskich otrzymują dyplomy i certyfikaty menedżerskie oraz statuetkę „Złoty Laur Menedżerski”. Nagrody te zostają wręczone podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

Projekty menedżerskie realizowane podczas studiów licencjackich mają charakter wirtualny i zadaniem studentów jest wykazanie umiejętności opracowania projektu z dowolnej tematyki związanej z szeroko rozumianym sportem, rekreacją lub turystyką.

Projekty, które realizują studenci specjalności menedżerskiej na studiach magisterskich są projektami odzwierciedlającymi rzeczywistość obszaru sportowo-rekreacyjnego.

Komisja w skład, której wchodzą wykładowcy prowadzący specjalność menedżerską oraz inni zaproszeni do prac komisji dyplomowani menedżerowie sportu, wyłaniają grupę autorów projektów i zapraszają ich do wystąpienia publicznego.

W trakcie prezentacji zarówno studenci prezentujący, jak również ich koleżanki i koledzy studenci oraz zaproszeni goście łączą się w czasie rzeczywistym na Platformie MS Teams. Studenci przebywający na zajęciach w salach seminaryjnych EWS Warszawa, EWS Bielsko-Biała a także wszyscy Ci, którzy nie mogą uczestniczyć bezpośrednio w sali seminaryjnej (studenci posiadający status IPN, studenci uczestniczący w danym dniu w zawodach, studenci, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe lub rodzinne lub w innych przypadkach losowych utrudniających im udział bezpośredni) uczestniczą zdalnie.

Pozostałe wpisy

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności