<

XI Fabryka Menedżerów Sportu WSEWS

2023/03/29


Za nami XI Fabryka Menedżerów Sportu, w której udział wzięło 160 uczestników. Swoje projekty zaprezentowało ośmiu studentów, których prace oceniała licznie zgromadzona publiczność oraz Kapituła Fabryki Menedżerów Sportu. 

Lista dyplomantów prezentujących swoje projekty: 

- Ewa Kopeć - "UKS Król Warszawa";

- Jakub Sypka - "Akademia Sportów Walk";

- Gabriela Durczyński - "Charakterystyka KS "Piaskownica" i jego wielofunkcyjnego obiektu sportowego";

- Mateusz Szymczak - "Kompleks boisk naturalnych";

- Edyta Jędrzejczak - "Centrum Sportu i Wypoczynku Glampspace";

- Przemysław Walisiak - "Zarządzanie Klubem Tańca Sportowego";

- Oliwia Kaleta - "Charakterystyka kompleksu obiektów sportowych Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego"; 

- Bogumiła Kalinowska - "Charakterystyka obiektu sportowego Bibisport";

Promotorami oraz prowadzącymi konferencję byli Kanclerz WS EWS prof. Marek Rybiński, pomysłodawca i założyciel Fabryki Menedżerów Sportu oraz prof. WSEWS Maciej Słowak - Prorektor ds. rozwoju. 

Goście specjalni oraz Kapituła Fabryki Menedżerów Sportu:  

- mgr Agnieszka Modzelewska - Dyrektor Instytutu WSEWS w Warszawie

- mgr Jarosław Płusa - Z-ca Dyrektora Instytutu WSEWS w Warszawie 

- Wioleta Spychalska-Sztanga - Menedżer ds. marketingu  WSEWS

- mgr Paulina Krzeszlak - Menedżer Sportu i Pełnomocnik Rektora ds. praktyk studenckich  

Sławomir Peno - Menedżer Sportu 

- mgr Marcin Prusak - Koordynator Centrum Treningu Motorycznego i Diagnostyki Sportowej  

 

Publiczność zgromadzona przed ekranami komputerów wyróżniła podczas głosowania projekt p. Gabrieli Durczyński.

Nagroda Kapituły Fabryki Menedżerów przypadła p. Gabrieli Durczyński oraz p. Oliwii Kalecie.

Dotychczas zorganizowano jedenaście konferencji w ramach Fabryki, podczas których zaprezentowano 143 projekty.

Kolejne spotkania odbędą się w kwietniu i maju 2023 roku.  

Więcej informacji na temat znajdziesz pod linkiem tutaj. 

Fabryka Menedżerów Sportu (FMS) posiada formułę otwartej konferencji studenckiej dla studentów Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie realizujących specjalność menedżerską. 

Pomysł organizacji FMS zrodził się w 2020 roku. 

Studenci studiów licencjackich i magisterskich opracowują projekty menedżerskie. 

Wyróżnieni studenci studiów licencjackich i magisterskich otrzymują Dyplomy i certyfikaty menedżerskie oraz statuetkę „Złoty laur menedżerski”. Nagrody te zostają wręczone podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego. 

Projekty menedżerskie realizowane podczas studiów licencjackich mają charakter wirtualny i zadaniem studentów jest wykazanie umiejętności opracowania projektu z dowolnej tematyki związanej z szeroko rozumianym sportem, rekreacją lub turystyką. 

Projekty, które realizują studenci specjalności menedżerskiej na studiach magisterskich są projektami odzwierciedlającymi rzeczywistość obszaru sportowo-rekreacyjnego. 

Komisja w skład, której wchodzą wykładowcy prowadzący specjalność menedżerską oraz inni zaproszeni do prac komisji dyplomowani menedżerowie sportu, wyłaniają grupę autorów projektów i zapraszają ich do wystąpienia publicznego. 

W trakcie prezentacji zarówno studenci prezentujący, jak również ich koleżanki i koledzy studenci oraz zaproszeni goście łączą się w czasie rzeczywistym na Platformie MS Teams. Studenci przebywający na zajęciach w salach seminaryjnych EWS Warszawa, EWS Bielsko-Biała a także wszyscy Ci, którzy nie mogą uczestniczyć bezpośrednio w Sali seminaryjnej (studenci posiadający status IPN, studenci uczestniczący w danym dniu w zawodach, studenci, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe lub rodzinne lub w innych przypadkach losowych utrudniających im udział bezpośredni) uczestniczą zdalnie. 

 

Pozostałe wpisy

(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi