<

IX Fabryka Menedżerów Sportu WS EWS

2022/06/01


29 maja 2022 r. odbyła się IX konferencja Fabryki Menedżerów Sportu WS EWS.

Z możliwości zaprezentowania projektów menedżerskich skorzystała trzecia grupa studentów licencjackich, którzy na forum Fabryki Managerów Sportu mogli pochwalić się dotychczasowym dorobkiem, podzielić doświadczeniami zawodowymi i planami na przyszłość.

Lista dyplomantów prezentujących swoje projekty:

 • Alicja Śliwicka - Centrum sportów lodowych “KRA”
  Beata Łepkowska - Charakterystyka kompleksu sportowego - ośrodka jeździeckiego “Rajska Przystań”
 • Michał Lendzion – Charakterystyka Kompleksu Sportowego “Worldwide Sports Center – Grenlandia"
 • Piotr Ostrowski – Oferta sponsorska Mistrzostw Świata Electric Rallycross Sezon 2022
 • Zofia Kaczorowska – ZooFIT wodna przystań - kompleks sportowo – wypoczynkowy
 • Magda Podgórska - Organizacja imprezy sportowej VI Urodziny Kopalni Formy “Zdrowie to podstawa”
 • Barbara Sadkowska – Centralny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczyrku
 • Gabriela Kosek – Oferta Sponsoringowa Klubu Sportowego ISWJ Wisła

Prowadzącym konferencję był Kanclerz WS EWS prof. Marek Rybiński, pomysłodawca i założyciel Fabryki Menedżerów Sportu.

Goście specjalni:

 • Prof. Jacek Dembiński - Rektor WSEWS
 • Prof. Sławomir Wilk - prorektor
 • mgr inż. Sylwia Wielogórska-Kowaluk - Dziekan EWS Bielsko-Biała
 • mgr Ewa Kaczorek-Witterstejn - Menedżer WSEWS
 • mgr Marta Słowińska - Administrator PLatformy
 • Mirosław Pawliński – Prezes Polskiej Federacji Karate do Tsunami
 • Sławomir Peno - Menedżer Sportu - Wielkopolska
 • mgr Jarosław Płusa - Menedżer - Koordynator Centrum Treningu Motorycznego i Diagnostyki Sportowej
 • mgr Marcin Prusak - Koordynator Centrum Treningu Motorycznego i Diagnostyki Sportowej

 

Promotorzy:

 • Prof. Maciej Słowak
 • Prof. Marek Rybiński

Dotychczas zorganizowano dziewięć konferencji w ramach Fabryki, podczas których zaprezentowano 127 projektów.

X Fabryka odbędzie się w 3 grudnia br. Uczestnicy będą mogli zapoznać się najlepszymi projektami menedżerskimi studentów studiów magisterskich WS EWS.

Więcej informacji na temat znajdziesz pod linkiem tutaj.

 

Fabryka Menedżerów Sportu (FMS) posiada formułę otwartej konferencji studenckiej dla studentów Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie realizujących specjalność menedżerską.

Pomysł organizacji FMS zrodził się w 2020 roku.

Studenci studiów licencjackich i magisterskich opracowują projekty menedżerskie.

Wyróżnieni studenci studiów licencjackich i magisterskich otrzymują Dyplomy i certyfikaty menedżerskie oraz statuetkę „Złoty laur menedżerski”. Nagrody te zostają wręczone podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

Projekty menedżerskie realizowane podczas studiów licencjackich mają charakter wirtualny i zadaniem studentów jest wykazanie umiejętności opracowania projektu z dowolnej tematyki związanej z szeroko rozumianym sportem, rekreacją lub turystyką.

Projekty, które realizują studenci specjalności menedżerskiej na studiach magisterskich są projektami odzwierciedlającymi rzeczywistość obszaru sportowo-rekreacyjnego.

Komisja w skład, której wchodzą wykładowcy prowadzący specjalność menedżerską oraz inni zaproszeni do prac komisji dyplomowani menedżerowie sportu, wyłaniają grupę autorów projektów i zapraszają ich do wystąpienia publicznego.

W trakcie prezentacji zarówno studenci prezentujący, jak również ich koleżanki i koledzy studenci oraz zaproszeni goście łączą się w czasie rzeczywistym na Platformie MS Teams. Studenci przebywający na zajęciach w salach seminaryjnych EWS Warszawa, EWS Bielsko-Biała a także wszyscy Ci, którzy nie mogą uczestniczyć bezpośrednio w Sali seminaryjnej (studenci posiadający status IPN, studenci uczestniczący w danym dniu w zawodach, studenci, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe lub rodzinne lub w innych przypadkach losowych utrudniających im udział bezpośredni) uczestniczą zdalnie.

Pozostałe wpisy

(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi