<

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Zarządzanie kryzysowe – ochrona ludności– ratownictwo”

2022/04/25


Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie ma przyjemność poinformować, iż jest współorganizatorem konferencji pt. „ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – OCHRONA LUDNOŚCI – RATOWNICTWO”

 

TERMIN:

22-24 czerwca 2022 r.

MIEJSCE:

Małopolska Uczelnia Państwowa

im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

ul. Maksymiliana Kolbego 8

32-600 Oświęcim

CELE:

  • wymiana myśli teoretycznej, doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze zarządzania kryzysowego, ukierunkowanego zwłaszcza na ochronę ludności w warunkach współczesnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem działań ratowniczych prowadzonych w różnych środowiskach naturalnych, społecznych i zawodowych;
  • prezentacja i dyskusja nad aktualnymi wynikami badań naukowych prowadzonych przez różne ośrodki akademickie, zgodnie z tematyką konferencji;
  • integracja środowisk naukowych i zawodowych umożliwiająca wymianę poglądów i doświadczeń między uczestnikami konferencji;
  • nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej oraz branżowej w wymiarze krajowymi i zagranicznym;
  • prezentacja aktualnych wyników badań naukowych oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych;
  • wskazanie nowych obszarów badawczych wymagających wieloaspektowej eksplanacji naukowej.

 

Szczegóły konferencji dostępne na stronie : 

https://zkolrat.wat.edu.pl/o-konferencji/

 

Pozostałe wpisy

(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi