<

MIL MED CHALLENGE 2022 z udziałem WS EWS

2022/10/03


W dniach 6-8 września odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod patronatem honorowym Wicepremiera - Ministra Obrony. Spotkanie połączone  było z warsztatami oraz zawodami taktycznego ratownictwa medycznego MIL MED CHALLENGE 2022. To już czwarta edycja tego przedsięwzięcia organizowanego przez 15 Giżycką Brygadę Zmechanizowanego, z udziałem Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie.
Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonał dowódca 15GBZ gen. bryg. Piotr Fajkowski.
 
Podczas konferencji prowadzone były warsztaty o tematyce ściśle związanej z ratownictwem medycznym. Część konferencyjna  dedykowana była personelowi medycznemu resortu obrony narodowej oraz ratownikom medycznym systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Tematyka warsztatów dotyczyła postępowania medycznego na polu walki i w środowisku niemilitarnym.
 
WS EWS organizatorem testów łodzi motorowych.
7 września na jeziorze Orzysz i kąpielisku miejskim miasta Orzysza odbyła się  prezentacja z testami łodzi motorowych, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie i Towarzystwo Naukowe „Bezpieczeństwo i Ratownictwo” w Warszawie, w ramach pokazów ratownictwa wodnego przygotowanych i przeprowadzonych przez stowarzyszenie PODWODNIK - Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych. W ramach IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Logistyka w Ratownictwie”. Testowano 3 łodzie o kadłubach wykonanych z polietylenu, dwóch krajowych producentów TJ Boats i Roto-Tech sp. z o.o.
 
W testach udział wzięli przedstawiciele:
⦁ Wojsk NATO – żołnierze USA, Kanady, Anglii, Rumunii, Chorwacji
⦁ Sił Zbrojnych RP
⦁ Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
⦁ Komendy Wojewódzkiej Policji
⦁ Komendy Powiatowej Policji w Piszu
⦁ Komisariatu Policji w Orzyszu
⦁ Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
⦁ Komendy Powiatowej PSP w Piszu
⦁ Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie
⦁ Towarzystwa Naukowego „Bezpieczeństwo i Ratownictwo"
⦁ (uczestnicy) IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Logistyka w Ratownictwie”.
Przedstawicielem z ramienia Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie był prof. WSEWS dr hab. Jerzy Telak – Prorektor ds. Rozwoju Naukowego.
 
WSPÓŁORGANIZATORZY i PARTNERZY
⦁ Urząd Miasta Orzysz
⦁ Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL) Orzysz
⦁ Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON – Warszawa
⦁ Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych – Warszawa
⦁ Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej – Zegrze
⦁ 16 Dywizja Zmechanizowana – Olsztyn
⦁ 11 pułk artylerii - Węgorzewo,
⦁ Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej – Warszawa
⦁ Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych – Lubliniec
⦁ Oddział Prewencji – Policja Olsztyn
⦁ Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji – Olsztyn
⦁ FEN K9 MED - Oleśnica
⦁ Wojewódzki Szpital św. Barbary i Sekcja Ratownictwa Taktycznego SGO – Sosnowiec
⦁ Ready2Rescue i Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – Olsztyn
⦁ 2 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza – Mińsk Mazowiecki
⦁ SimBart s.c. – symulacje medyczne i Szpital im. Jana Pawła II – Bartoszyce
⦁ Podwodnik – Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych – Strzelniki k. Orzysza
⦁ 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej - Gdańsk
⦁ Akademia Wojsk Lądowych Wrocław
⦁ Batalionowa grupa bojowa NATO (enhanced Forward Presence eFP BG-P) – BPTA
 
https://www.facebook.com/15Brygada
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozostałe wpisy

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności