<

VIII Fabryka Menedżerów Sportu

2024/05/15


W dniu 23 kwietnia br. odbyła się ostatnia w tym roku akademickim Fabryka Menedżerów Sportu WSEWS.

Decyzją Kapituły Fabryki oraz publiczności, która dołączyła do spotkania korzystając w formuły online, najlepszy projekt przygotował Paweł Klisz - student WSEWS, uczestnik igrzysk olimpijskich, który obecnie pełni funkcję trenera kadry narodowej juniorów w biegach narciarskich. Od dwóch lat prowadzi firmę XC RACER i to własnie ten podmiot oraz doświadczenia związane zarządzaniem w ramach prowadzonej działalności były tematem prezentowanego projektu menedżerskiego.

Pozostali dyplomanci XVIII edycji FMS:

Patryk Gałązka - "Charakterystyka Klubu Sportowego Polonia Warszawa"

Magdalena Kopińska - "Charakterystyka Hali Widowiskowo-Sportowej w Szaflarach"

Daniel Żuk - "Charakterystyka Ośrodka Sportowego w Laskach".

 

Prowadzącymi spotkanie byli niezmiennie prof. WSEWS Marek Rybiński - Kanclerz WSEWS oraz prof. WSEWS Maciej Słowak - Prorektor ds. rozwoju Uczelni.


Dotychczas odbyło się osiemnaście konferencji w ramach Fabryki, podczas których zaprezentowano 182 projekty menedżerskie.

 

Więcej na http://www.marekrybinski.pl/menedzer/fabryka-menedzerow-sportu-fms.html

 

Fabryka Menedżerów Sportu (FMS) posiada formułę otwartej konferencji studenckiej dla studentów Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie realizujących specjalność menedżerską. 

Pomysł organizacji FMS zrodził się w 2020 roku. 

Studenci studiów licencjackich i magisterskich opracowują projekty menedżerskie. 

Wyróżnieni studenci studiów licencjackich i magisterskich otrzymują Dyplomy i certyfikaty menedżerskie oraz statuetkę „Złoty laur menedżerski”. Nagrody te zostają wręczone podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego. 

Projekty menedżerskie realizowane podczas studiów licencjackich mają charakter wirtualny i zadaniem studentów jest wykazanie umiejętności opracowania projektu z dowolnej tematyki związanej z szeroko rozumianym sportem, rekreacją lub turystyką. 

Projekty, które realizują studenci specjalności menedżerskiej na studiach magisterskich są projektami odzwierciedlającymi rzeczywistość obszaru sportowo-rekreacyjnego. 

Komisja w skład, której wchodzą wykładowcy prowadzący specjalność menedżerską oraz inni zaproszeni do prac komisji dyplomowani menedżerowie sportu, wyłaniają grupę autorów projektów i zapraszają ich do wystąpienia publicznego. 

W trakcie prezentacji zarówno studenci prezentujący, jak również ich koleżanki i koledzy studenci oraz zaproszeni goście łączą się w czasie rzeczywistym na Platformie MS Teams. Studenci przebywający na zajęciach w salach seminaryjnych EWS Warszawa, EWS Bielsko-Biała a także wszyscy Ci, którzy nie mogą uczestniczyć bezpośrednio w Sali seminaryjnej (studenci posiadający status IPN, studenci uczestniczący w danym dniu w zawodach, studenci, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe lub rodzinne lub w innych przypadkach losowych utrudniających im udział bezpośredni) uczestniczą zdalnie. 

 

 

Pozostałe wpisy

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności