<

Uprawnienia Indywidualne

Uprawnienia Indywidualne 

Uczelnia we współpracy z Centrum Kształcenia Kadr Kultury Fizycznej (CKKKF) umożliwia uzyskanie uprawnień instruktorskich oraz trenerskich z wymienionych dyscyplin sportowych po spełnieniu kryteriów przyjęcia.

Dyscypliny sportowe podlegające indywidualnej formie uprawnień: 

Akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na orientację, biegi przełajowe, bilard, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, ju- jitsu, kajak polo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki i kombinacja norweska, narciarstwo wodne, pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skiboby, skoki do wody, snowboard, softball, sport kartingowy, sport motorowodny, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, rugby, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, wakeboard, warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

CKKKF oferuje swoim kursantom :

- najbardziej atrakcyjną ofertę finansową w Polsce za uzyskanie indywidualnych uprawnień instruktorskich lub trenerskich,
- możliwość szybkiego uzyskania uprawnień:  instruktorskich w sporcie / Trenera II klasy / Trenera I klasy w wybranej dyscyplinie sportu w szybkim czasie,
dostosowujemy dyspozycyjność uczestnika, jego możliwości opanowania materiału do zaproponowanego terminu uzyskania uprawnień),
legitymację instruktora sportu lub dyplom trenerski w wybranej dyscyplinie sportu,
certyfikat w języku angielskim,
- egzamin na Platformie Egzaminacyjnej bez konieczności przyjazdu na Uczelnię ( egzamin przeprowadzany jest w wybranym przez kursanta terminie z poziomu własnego komputera osobistego),
- wsparcie naszych ekspertów w przygotowaniu do egzaminu,
- gwarancja uzyskania uprawnień,
- dostęp do Panelu Kursanta,
- możliwość wyboru uczestnictwa w specjalistycznej praktyce instruktorskiej lub trenerskiej.

Kto może uzyskać uprawnienia  w wybranej dyscyplinie sportu w naszym Centrum ?

- osoba pełnoletnia,
- osoba posiadająca minimum średnie wykształcenie*
- osoba niekarana sądownie,
- osoba która ukończy proces szkolenia w naszym Centrum(opanuje materiał egzaminacyjny, zaliczy praktykę specjalistyczną i pozytywnie zda egzamin na Platformie Egzaminacyjnej).

* dopuszczamy możliwość uczestnictwa w procesie szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych – uprawnienia zostaną nadane w momencie uzyskania świadectwa ukończenia szkoły średniej. 

Szczególne udogodnienia dla tych którzy legitymują się jednym z poniższych warunków:

- potwierdzony staż zawodniczy w dyscyplinie( byli zawodnicy lub aktualnie trenujący),
- praca w klubie / w szkole związana z dyscypliną(nauczyciele wychowania fizycznego),
- ukończenie sportowej uczelni ( licencjat lub studia magisterskie) na kierunku wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja lub programowo zbieżnychWszystkie powyższe warunki wpływają na obniżenie kosztów uzyskania uprawnień instruktorskich lub trenerskich.

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:

1. Wysłać zgłoszenie (kliknij)
2. Dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą  wszystkie niezbędne dokumenty(poświadczone za zgodność z oryginałem w przypadku wysyłki lub do wglądu w przypadku dostarczenia osobiście):
a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)-zakładka dokumenty do pobrania
b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych
c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu
d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)
e. Oświadczenie o niekaralności
f. Zaświadczenia/dokumenty które wskazują na przyporządkowanie do danej grupy cenowej(patrz wyżej tabela opłat)
3.Przejść proces weryfikacji dokumentów.
4.Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16
Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808
Tytułem: UI IS nazwa dyscypliny której dotyczy , „imię i nazwisko uczestnika"
np. UI IS BOKS JAN KOWALSKI


ADRES DO WYSYŁKI:

(Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Centrum Kursów EWS, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa)

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności