<

Instruktor sportu

TABELA OPŁAT ZA UZYSKANIE UPRAWNIEŃ  INDYWIDUALNYCH INSTRUKTORA SPORTU W DOWOLNEJ DYSCYPLINIE SPORTU

POSIADANE WYKSZTAŁCENIE

OPŁATA

DODATKOWE WARUNKI

ŚREDNIE lub WYŻSZE  nie związane ze sportem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 1500zł

Kurs w tej opcji jest realizowany w przypadku udziału minimum 15 uczestników, 

ŚREDNIE lub WYŻSZE  związane ze sportem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 1200zł

Spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków: a.Udokumentowany staż zawodniczy w dyscyplinie związanej z tytułem instruktora sportu, lub b. Udokumentowana praca w klubie w dyscyplinie związanej z tytułem instruktora sportu

LICENCJAT WF, SPORT, TIR  1000zł Ukończenie  studiów licencjackich w programie, których był przedmiot związany z tytułem instruktora sportu np.Teoria i metodyka koszykówki 
LICENCJAT WF, SPORT, TIR  1000zł

Ukończenie studiów licencjackich oraz spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków :a. Udokumentowany staż zawodniczy związany z dyscypliną;b. Udokumentowana praca w klubie sportowym związana z dyscypliną sportu.

MAGISTERSKIE WF, SPORT, TIR  800zł  Ukończenie  studiów magisterskich w programie, których był przedmiot związany z tytułem instruktora sportu np.Teoria i metodyka koszykówki 
MAGISTERSKIE WF, SPORT, TIR  800zł

Ukończenie studiów magisterskich oraz spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków :a. Udokumentowany staż zawodniczy związany z dyscypliną;b. Udokumentowana praca w klubie sportowym związana z dyscypliną sportu.

We wszystkich przypadkach uzyskiwanych uprawnień instruktorskich, konieczność zaliczenia praktyki instruktorskiej.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych są dopuszczeni do uzyskiwania uprawnień instruktorskich, uprawnienia nadawane są po uzyskaniu średniego wykształcenia.
Wszystkie uprawnienia są nadawane i przeprowadzane bez względu na ilość uczestników( wyjątek: pierwsza opcja dot.nadawanych uprawnień dla osób posiadających wyłącznie średnie wykształcenie lub wyższe nie związane ze sportem,bez stażu zawodniczego lub udokumentowanej pracy w klubie sportowym),

Uprawnienia Instruktora Sportu  są nadawane i przeprowadzane bez względu na ilość uczestników. 

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności