<

Trener II klasy

TABELA OPŁAT ZA UZYSKANIE UPRAWNIEŃ  INDYWIDUALNYCH TRENERA II KLASY W DOWOLNEJ DYSCYPLINIE SPORTU

POSIADANE WYKSZTAŁCENIE

OPŁATA

DODATKOWE WARUNKI

ŚREDNIE lub WYŻSZE  nie związane ze sportem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 2000zł

Kurs w tej opcji jest realizowany w przypadku udziału minimum 15 uczestników,

ŚREDNIE lub WYŻSZE   związane ze sportem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 2000zł Spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków: a.Udokumentowany staż zawodniczy w dyscyplinie związanej z tytułem trenerskim,b. Udokumentowana praca w  klubie w dyscyplinie związanej z tytułem trenerskim,c.posiadanie uprawnień instruktora sportu w dyscyplinie związanej z tytułem trenerskim
LICENCJAT WF, SPORT, TIR  1200zł Ukończenie  studiów licencjackich w programie, których był przedmiot związany z tytułem instruktora sportu np.Teoria i metodyka koszykówki 
LICENCJAT WF, SPORT, TIR  1200zł Ukończenie studiów licencjackich oraz spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków :a. Udokumentowany staż zawodniczy związany z dyscypliną; b. Udokumentowana praca w klubie sportowym związana z dyscypliną sportu,c.posiadanie uprawnień instruktora sportu w dyscyplinie związanej z tytułem trenerskim
MAGISTERSKIE WF, SPORT, TIR  1000zł  Ukończenie  studiów magisterskich w programie, których był przedmiot związany z tytułem instruktora sportu np.Teoria i metodyka koszykówki 
MAGISTERSKIE WF, SPORT, TIR  1000zł Ukończenie studiów magisterskich oraz spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:a.Udokumentowany staż zawodniczy związany z dyscypliną;b. Udokumentowana praca w klubie sportowym związana z dyscypliną sportu,c.posiadanie uprawnień instruktora sportu w dyscyplinie związanej z tytułem trenerskim.

We wszystkich przypadkach uzyskiwanych uprawnień trenerskich, konieczność zaliczenia praktyki specjalistycznej.

Wszystkie uprawnienia są nadawane i przeprowadzane bez względu na ilość uczestników( wyjątek: pierwsza opcja dot. nadawanych uprawnień dla osób posiadających wyłącznie średnie wykształcenie lub wyższe nie związane ze sportem,bez stażu zawodniczego lub udokumentowanej pracy w klubie sportowym),

Uprawnienia Trenera II klasy  są nadawane i przeprowadzane bez względu na ilość uczestników.

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności