<

Samorząd Studencki w WSEWS

2022/12/21


Zarząd Samorządu Studenckiego, czyli najważniejsza studencka jednostka organizacyjna, to istotny organ reprezentujący wszystkich studentów zarówno na terenie Uczelni, jak i poza nią. 

Zakres działalności 

Samorząd działając przez swoje organy, współpracuje w realizacji zadań Uczelni w zakresie określonym Ustawą, Statutem i Regulaminem Studiów, a w szczególności: 

  • reprezentuje studentów Uczelni, 
  • kreuje i współorganizuje życie studenckie Uczelni, 
  • popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne i inne inicjatywy studenckie, 
  • wraz z Władzami Uczelni współdecyduje o rozdziale stypendiów i nagród ze środków budżetu państwa oraz uczestniczy w sprawach rozdziału stypendiów i nagród Uczelni, 
  • wybiera swoich reprezentantów do Senatu Uczelni, 
  • promuje Uczelnię oraz jej studentów, 
  • opiniuje projekty aktów prawnych Uczelni w zakresie określonym w Ustawie, 
  • wyraża opinie środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesem kształcenia, ocenę jakości procesu kształcenia i wychowania oraz w sprawach ze środowiskiem, tym związanych lub wymagających jego wypowiedzi, 
  • reprezentuje studentów Uczelni w ogólnopolskich i międzynarodowych organizacjach zrzeszających studentów.
  • może prowadzić działalność kulturalną i wydawniczą, po zawiadomieniu Władz Uczelni. 

Zarząd Samorządu Studenckiego WSEWS 

Daniel Semczyk - Przewodniczący Samorządu Studenckiego  

Student 2 roku studiów licencjackich. prywatnie pasjonat sportów drużynowych oraz strzelectwa. Obecnie trener piłki nożnej drużyn młodzieżowych na warszawskim Bemowie. Jako Przewodniczący Samorządu Studenckiego, deklaruje dbałość o prawa studenta oraz zaangażowanie w promocję Uczelni. Planuje zintensyfikować działania integracyjne budujące relacje pomiędzy studentami obu Instytutów WSEWS (Warszawa i Bielsko-Biała). 

Beata Łepkowska - Zastępczyni Przewodniczącego Samorządu Studenckiego 

Studentka 1 roku studiów magisterskich, prywatnie pasjonatka piłki nożnej oraz trenerka judo w warszawskich przedszkolach. Od niedawna w podwójnej roli w EWS (studentka i wykładowca). Z przyjemnością podejmuje się roli pośrednika pomiędzy społecznością studencką, a Władzami Uczelni. Deklaruje swoją dyspozycyjność i pełne zaangażowanie w realizację projektów na rzecz środowiska akademickiego.  

Łukasz Wróblewski- Członek Samorządu Studenckiego 

Student 1 roku studiów licencjackich, dla którego celem jest aktywizacja studentów, organizacja imprez oraz wydarzeń sportowych z udziałem studentów obu Instytutów EWS. Swoją pasją do piłki nożnej, w którą gra od 10 lat, będzie próbował zarazić studentów EWS, zachęcając do udziału w nowym sportowym projekcie, który powstaje we współpracy z Władzami Uczelni. 

Natalia Kawka - Członkini Samorządu Studenckiego  

Studentka 2 roku studiów magisterskich. Na co dzień siatkarka na pozycji środkowej bloku oraz marketingowiec.   

Zarząd Samorządu Studenckiego pozostaje do dyspozycji Studentów, zachęcając do współorganizacji życia studenckiego. 

Zapraszamy do kontaktu: samorzad@ews.edu.pl 

Pełnomocnikiem Rektora Samorządu Studenckiego jest Paulina Krzeszlak:

Adres e-mail: pkrzeszlak@ews.edu.pl 

Prezentacja Zarządu Samorządu Studenckiego WS EWS

Tel. 22 300 53 01 wew. 30 

Pozostałe wpisy

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności