<

Gimnastyka Korekcyjna

Studia Podyplomowe Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna

Czas trwania: 3 semestry

Ilość godzin (łącznie) : 300

Forma studiów: wykłady, zajęcia praktyczne, praktyka, warsztaty, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia: testowy egzamin na internetowej platfomie egzaminacyjnej

Termin studiów: 

Program studiów obejmuje:

ćwiczenia praktyczne, warsztaty
zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
zajęcia teoretyczne – ogólne
Szczegółowe treści programu z zajęć specjalistycznych zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Forma zaliczenia: Egzamin z przedmiotów poprzez Platformę EWS.

Szczegółowe treści programu z zajęć specjalistycznych zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Ważne informacje:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

e-mail:podyplomowe@ews.edu.pl 

tel: 22 39 29 633

Wypełnij Zgłoszenie na studia podyplomowe(kliknij)

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności