<

Wychowanie Fizyczne

Studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne

Proponujemy Państwu udział w studiach podyplomowych o niezwykle atrakcyjnym programie połączonym z szerokim wachlarzem uzyskiwanych uprawnień (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wychowania fizycznego).

Studia podyplomowe wychowania fizycznego - są kierowane do nauczycieli pracujących w różnych placówkach wychwania przedszkolnego oraz szkół podstawowychi ponadpodstawowych. Na bazie uzyskanego dyplomu studiów podyplomowych oraz uprawnień instruktorskich( gimnastyka korekcyjna) - każdy absolwent studiów będzie mógł rozszerzyć zakres prac i działalności sportowo-rekreacyjnej z dziećmi lub młodzieżą na terenie swojej szkoły czy też innej placówki.

Słuchacze na preferencyjnych warunkach mają również mozliwość uzyskania uprawnień instruktora sportu we wszystkich dyscyplinach.

Wszystkie bloki przedmiotowe w ramach specjalizacji instruktorskich kończą się egzaminem instruktorskim - nadaniem tytułu instruktora w powyższych specjalnościach (legitymacja instruktorska "z orłem w koronie" oraz certyfikat instruktorski).

Ze względu na charakter studiów oraz warunki logistyczne ilość uczestników jest ograniczona. Rekrutacja na studia odbywa się wg kolejności zgłoszeń (przesłanie podania oraz dokonanie opłaty).

Szczegóły:

Czas trwania : 3 semestry

Forma studiów: wykłady, zajęcia praktyczne, warsztaty, praktyka, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia: testowy egzamin na internetowej platformie egzaminacyjnej oraz wybrane egzaminy instruktorskie ze specjalizacji zakończonych uprawnieniami państwowymi ( legitymacje instruktorskie i certyfikaty),

Termin studiów: REKRUTACJA W TOKU

Rozpoczecie: luty/marzec 2024 r.  

Rekrutacja trwa do 31 grudnia 2023 r.

Forma zaliczenia: Egzamin z poszczególnych przedmiotów na koniec semestru poprzez Platformę EWS.

Program studiów obejmuje:

  • ćwiczenia praktyczne, warsztaty
  • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
  • zajęcia teoretyczne – ogólne
  • konsultacje i seminaria specjalistyczne

Szczegółowe treści programu z zajęć specjalistycznych zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Ważne informacje:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

e-mail:podyplomowe@ews.edu.pl

tel: 22 39 29 633

Wypełnij Zgłoszenie na studia podyplomowe integracja sensoryczna(kliknij)

 
(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności