<

Wychowanie Fizyczne z elementami gimnastyki korekcyjnej

Studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne z elementami gimnastyki korekcyjnej

Proponujemy Państwu udział w studiach podyplomowych o niezwykle atrakcyjnym programie połączonym z szerokim wachlarzem uzyskiwanych uprawnień (Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wychowania fizycznego plus uprawnienia instruktorskie z gimnastyki korekcyjnej).

Studia podyplomowe wychowania fizycznego - z elementami gimnastyki korekcyjnej są kierowane do nauczycieli pracujących w różnych placówkach wychwania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na bazie uzyskanego dyplomu studiów podyplomowych oraz uprawnień instruktorskich( gimnastyka korekcyjna) - każdy absolwent studiów będzie mógł rozszerzyć zakres prac i działalności sportowo-rekreacyjnej z dziećmi lub młodzieżą na terenie swojej szkoły czy też innej placówki.

Studenci w ramach realizacji programu studiów podyplomowych wychowania fizycznego będą realizowali program specjalizacji instruktorskich :

- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

 Słuchacze na preferencyjnych warunkach mają również mozliwośc uzyskania uprawnień instruktora sportu we wszystkich dyscyplinach.

Wszystkie bloki przedmiotowe w ramach specjalizacji instruktorskich kończą się egzaminem instruktorskim - nadaniem tytułu instruktora w powyższych specjalnościach (legitymacja instruktorska "z orłem w koronie" oraz certyfikat instruktorski).

Ze względu na charakter studiów oraz warunki logistyczne ilość uczestników jest ograniczona. Rekrutacja na studia odbywa się wg kolejności zgłoszeń (przesłanie podania oraz dokonanie opłaty).

Szczegóły:

Czas trwania : 3 semestry

Forma studiów: wykłady, zajęcia praktyczne, warsztaty, praktyka, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia: testowy egzamin na internetowej platformie egzaminacyjnej oraz wybrane egzaminy instruktorskie ze specjalizacji zakończonych uprawnieniami państwowymi ( legitymacje instruktorskie i certyfikaty),

Termin studiów: REKRUTACJA W TOKU

Rozpoczecie: Październik/Listopad 2019 r.  

Rekrutacja trwa do 10 października 2019 r.

Forma zaliczenia: Egzamin z poszczególnych przedmiotów na koniec semestru poprzez Platformę EWS.

Program studiów obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne, warsztaty
 • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
 • zajęcia teoretyczne – ogólne
 • konsultacje i seminaria specjalistyczne
W ramach elementów gimnastyki korekcyjnej realizowane są m.in. tematy  :

ANATOMIA
 • Wprowadzenie do anatomii - podstawowe pojęcia, płaszczyzny, osie ruch, budowa kości i rodzaje połączeń kości
 • Szkielet osiowy i jego połączenia
 • Szkielet kończyn i ich
 • Ogólna budowa mięśni, mięśnie grzbietu, szyi, głowy
 • Mięśnie klatki piersiowej i brzucha
 • Mięsnie kończyny górnej
 • Mięśnie kończyny dolnej
GIMNASTYKA KOREKCYJNA –część teoretyczna
 • Definicje postawy, postawy prawidłowej, wady postawy, tory postępowania korekcyjnego, zasady likwidacji dystonii mięśniowej.
 • Proces posturogenezy
 • Metody badania i oceny ciała
 • Plecy okrągłe. Młodzieńcza kifoza piersiowa – tzw. choroba Scheuermanna, rozpoznanie, ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane.
 • Plecy wklęsłe. Plecy okrągło-wklęsłe, rozpoznanie ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane
 • Boczne skrzywienia kręgosłupa,  rozpoznanie, podział skolioz, postępowanie korekcyjne z dzieckiem z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, ogólne zasady postępowania rehabilitacyjnego z dzieckiem ze skoliozą, ćwiczenia przeciwwskazane.
 • Wady statyczne kończyn dolnych, rozpoznanie, ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane.
 • Wady klatki piersiowej, rozpoznanie, ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane
 • Trójtorowość metod postępowania korekcyjnego z uszczegółowieniem toru środowiskowego.
 • Ćwiczenia korekcyjne dla dziecka z płaskostopiem, kolanami koślawymi , kolanami szpotawymi
 • Ocena, dobór ćwiczeń korekcyjnych w wadach klatki piersiowej: klatka szewska i kurza
 • Rodzaje ćwiczeń korekcyjnych
 • Reedukacja posturalna

Szczegółowe treści programu z zajęć specjalistycznych zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Ważne informacje:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

e-mail:podyplomowe@ews.edu.pl

tel: 22 39 29 633

Wypełnij Zgłoszenie na studia podyplomowe integracja sensoryczna(kliknij)

(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi