<

Uprawnienia

Uprawnienia jakie mogą uzyskać studenci WSEWS w trakcie studiów magisterskich

Wszyscy absolwenci Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie uzyskują:

 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia wraz z tytułem magister wychowania fizycznego 
 • uprawnienia do wykonywania drugiego zawodu w ramach przedmiotu: Gimnastyka korekcyjna.

Studenci w toku studiów wybierają jedną specjalność, którą będą realizować w trakcie czterech semestrów nauki (od I semestru).

Program studiów zakłada realizację następujących specjalności (do wyboru):

 • Trener Przygotowania Motorycznego z elementami Dietetyki w sporcie
 • Menedżer sportu

Dodatkowo - fakultatywnie studenci mogą realizować następujące specjalności:

SPECJALNOŚCI TRENERSKIE:

 • Trener II klasy w różnych dyscyplinach sportu (ścieżka indywidualna nabywania uprawnień)
 • Menedżer Imprez Sportowych
 • Menedżer Obiektu Orlik

Wszystkie specjalności kończą się uzyskaniem Dyplomów trenerskich lub menedżerskich.

Dodatkowo studenci studiów magisterskich mogą uzyskać uprawnienia instruktorskie w ramach realizowanych specjalizacji instruktorskich, przedmiotów zawartych w programie lub udziału w dodatkowych(fakultatywnych) obozach letnich lub zimowych. 

Do nich należą:

 • specjalizacja instruktorska - Nauka jazdy na nartach
 • specjalizacja instruktorska - Nauka jazdy na snowboardzie
 • specjalizacja instruktorska - Nauka pływania
 • specjalizacja instruktorska - Turystyka rowerowa
 • specjalizacja instruktorska - Turystyka kajakowa
 • specjalizacja instruktorska - Fitness
 • specjalizacja instruktorska - Nordic Walking
 • specjalizacja instruktorska - Animator Czasu Wolnego

Wszystkie specjalizacje kończą się uzyskaniem uprawnień instruktorskich(książeczki instruktorskie "z orłem w koronie") .

Istnieje możliwość realizacji kilku specjalizacji instruktorskich.

Szczegółowe warunki i kryteria uzyskiwania poszczególnych uprawnień , określają odrębne przepisy oraz kryteria zaliczenia poszczególnych przedmiotów.

Wszelkie uprawnienia instruktorskie objęte programem studiów studenci naszej Uczelni nabywają bezpłatnie. 

Szczegółowe Informacje:

Szczegółowe Informacje na temat Uprawnień jakie oferujemy Naszym Studentom znajdziesz tutaj(kliknij)

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności