<

Menedżer Obiektów Sportowych

MODUŁ MENEDŻERSKI- Menedżer Obiektu Sportowego

Wykłady i seminarium menedżerskie prowadzą:

Prof. WSEWS Marek Rybiński (Master Manager of Sport)

Prof. WSEWS Maciej Słowak (Master Manager of Sport).

Studenci uczestniczą w module programowym na I i II semestrze. Każdy student, który chce uzyskać Dyplom Menedżera Imprez Sportowych, pod okiem promotora opracowuje projekt na wybrany temat. Odbycie praktyki specjalistycznej w konkretnej instytucji sportowej uzupełnia program modułu menedżerskiego.

Zajęcia mają charakter warsztatów oraz prezentacji wykładowych. Studenci w ramach warsztatów praktycznych hospitują obiekt sportowy, zapoznają się " od kuchni" z procesem organizacji konkretnej imprezy sportowej.

Absolwenci specjalizacji otrzymują Dyplom oraz certyfikat.

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności