<

Praktyki

Praktyki

Rozbudowany system praktyk daje możliwość bardzo dobrego przygotowania naszego studenta-absolwenta do pracy w zawodzie nauczyciela wf,trenera i instruktora sportu w wybranej dyscyplinie.

  • Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej
  • Praktyka psychologiczno - pedagogiczna
  • Praktyka asystencka
  • Praktyka instruktorska
  • Praktyka trenerska
  • Praktyka menedżerska - w ramach specjalizacji Menedżer Sportu
  • Praktyka wolontariacka - w ramach przedmiotu WOLONTARIAT SPORTOWY
  • Praktyka menedżerska w ramach przedmiotu - Organizacja imprez sportowych EWS w programie "Edukacja-Wychowanie-Sport".

Możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić iż nasi studenci są najlepiej przygotowani spośród wszystkich uczelni w Polsce realizujących kierunek wychowanie fizyczne pod względem zaawansowania praktycznego.

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności