<

Menedżer Sportu

MODUŁ MENEDŻERSKI - Menedżer sportu 

Wykłady i seminarium menedżerskie prowadzą:

Prof. WSEWS Marek Rybiński (Master Manager of Sport)

Prof. WSEWS Maciej Słowak (Master Manager of Sport)

Studenci uczestniczą w module programowym na I i II semestrze. Każdy student, który chce uzyskać Dyplom Menedżera Sportu, pod okiem promotora opracowuje projekt menedżerski na wybrany temat.

Odbycie praktyki specjalistycznej w konkretnej instytucji sportowej uzupełnia program modułu.

Zajęcia mają charakter warsztatów menedżerskich oraz prezentacji wykładowych. Studenci w ramach warsztatów praktycznych hospitują obiekt sportowy.

Absolwenci specjalizacji menedżera sportu otrzymują Dyplom Menedżera Sportu i certyfikat w języku angielskim.

Udział w warsztacie menedżerskim wyjazdowym jest płatny. 

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności