<

Opłaty

OPŁATY NA STUDIACH MAGISTERSKICH

OPŁATY DLA STUDENTÓW I-go roku - rok akademicki 2022/2023
Tryb Studiów Wpisowe + Benefit EWS Czesne za semestr
  jednorazowo ratalnie
studia niestacjonarne Wpisowe 0 zł+Benefit EWS 0 zł 2403 zł 528 zł x 5 rat
studia stacjonarne Wpisowe 0 zł+Benefit EWS 0 zł 2420 zł 539 zł x 5 rat
indywidualny plan nauczania IPN Wpisowe 0 zł+Benefit EWS 0 zł 2843 zł 616 zł x 5 rat

Dodatkowe informacje dotyczące płatności:

- brak opłaty rekrutacyjnej

- brak opłaty wpisowej

- brak opłat za uzyskiwanie uprawnień instruktorskich z przedmiotów programowych

- brak opłat za dodatkowo uzyskiwany dyplom specjalistyczny Menedżera Obiektu Sportowego

- brak opłat za praktyki pedagogiczne

- brak dodatkowej opłaty za kartę BENEFIT EWS

- niegraniczony dostęp do Centrum Treningu i Diagnostyki Sportowej i Centrum Sportów Walki

- bezpłatny dostęp do ponad 330 elektronicznych skryptów przedmiotowych - Workbooków

- pakiet sprzętu sportowego dla każdego studenta - uczestnika obozów uczelnianych


Do wyboru jedna z dwóch specjalności: 

  • Trener Przygotowania Motorycznego z elementami Dietetyki w sporcie, lub 
  • Menedżer sportu 

Studenci realizujący specjalność: Trener przygotowania motorycznego - mogą uzyskać dodatkowo Dyplom Trenera Personalnego oraz Dyplom Dietetyka w sporcie.

Studenci realizujący specjalność menedżerską mogą uzyskać Dyplom Menedżera Sportu, Menedżera Imprez Sportowych oraz Dyplom Menedżera Obiektu Orlik.

Studenci w ramach wybranej specjalności uczestniczą w jednym wyjazdowym warsztacie specjalistycznym (4 dniowym) - dodatkowo płatnym. Szczegóły w zakładce dla studentów - Warsztaty specjalistyczne.

Studenci podejmują decyzję o wyborze wariantu opłat czesnego: wariant ratalny lub wariant jednorazowy.

Studenci mogą przed rozpoczęciem semestru, zmienić wybrany wariant płatności na inny.

Studenci uzyskują dostęp do elektronicznych workbooków przedmiotowych, które mogą pobrać ze strony Uczelni w każdym semestrze.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Studenci mogą uzyskać Indywidualny Plan Nauczania od pierwszego dnia studiów składając równolegle podanie o IPN z podaniem o przyjęcie na studia. 
 
Powodem wystąpienia o IPN może być :
 
  • uprawianie sportu
  • sytuacja zawodowa studenta
  • sytuacja rodzinna studenta
  • sytuacja zdrowotna(rehabilitacja lub powrót po urazie)
  • inny powód uwzględniony przez Dziekana
Szczegółowe informacje tel. 22 300 53 02.

Wszelkie wpłaty dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Uczelni :

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Bank PKO S.A. 
Numer rachunku: 85 1240 6029 1111 0000 4791 1356

tytułem: nazwisko i imię kandydata,

dopisek: kandydat na studia mgr i określenie wpłaty: np. czesne za I semestr , itp.

Czesne na I rok studiów 

mgr I rok 2022 2023.png

(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi