<

Studia dla Sportowców

Studia dla Sportowców

Uwierz nam – studia i wyczyn sportowy dadzą się znakomicie pogodzić.

Dzięki Indywidualnemu Planowi Nauczania (IPN) w EWS możesz studiować w rytmie odpowiadającym Twoim potrzebom i możliwościom. To Ty uzgadniasz i proponujesz terminy odbywania zajęć, konsultacji, zaliczeń i egzaminów. Studia możesz zakończyć w ciągu trzech lat, ale możesz rozłożyć je w czasie.

Student może się ubiegać o przyznanie Indywidualnego Planu Nauczania (IPN) już od pierwszego dnia studiów. Studia w ramach IPN dają szansę wyboru przedmiotów w kolejnych semestrach i latach studiów, uzależniając terminowość zaliczeń semestrów oraz ukończenia Uczelni – od indywidualnych potrzeb i możliwości studenta.

IPN przyznaje Dyrektor Instytutu na wniosek studenta.

Przedłużenie IPN na kolejny rok akademicki jest przyznawane przez Dyrektora Instytutu we wrześniu, na wniosek zainteresowanego studenta.

Sprawy, których nie uwzględnia regulamin IPN są rozpatrywane zgodnie z Regulaminem studiów i Statutem Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie.

(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi