<

V Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” Warszawa, 11-12 kwietnia 2022 r.

 

V Międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” o charakterze interdyscyplinarnym, naukowym i praktycznym, która zapewniła specjalistom z różnych obszarów i dyscyplin nauki, kierunków i specjalności dydaktycznych wymianę poglądów na temat bezpieczeństwa w zakresie międzynarodowym, narodowym i lokalnym, zarządzania i jakości, medycyny i kultury fizycznej, w tym stanach szczególnych, wykrywania zagrożeń oraz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy zasobów po zdarzeniach niekorzystnych, odbyła się w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams w dniach 11 – 12 kwietnia 2022 r. pod hasłem „Razem z Ukrainą”.

Organizatorami konferencji były uczelnie polskie i ukraińskie, tj.:

 • 1) Akademia Pomorska (APSL), https://www.apsl.edu.pl
 • 2) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM), https://www.ka.edu.pl 3) Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie (LAW), https://www.wojsko-polskie.pl/law
 • 4) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK), https://www.ujk.edu.pl
 • 5) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), https://uksw.edu.pl
 • 6) Uniwersytet Szczeciński (USz), https://usz.edu.pl/
 • 7) Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (UTH), https://www.uniwersytetradom.pl/
 • 8) Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), https://www.wojsko-polskie.pl/wat
 • 9) Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie (WSEWS), https://www.ews.edu.pl/
 • 10) Chmielnicki Narodowy Uniwersytet (Khmelnytskyi National University, Хмельницький національний університет, KHNU), http://www.khnu.km.ua/
 • 11) IT STEP University we Lwowie (IT Step), itstep.edu.ua
 • 12) Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, LDUBGD), https://www.ldubgd.edu.ua/
 • 13) Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Ivana Boberskiego (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, LDUFK), http://www.ldufk.edu.ua/
 • 14) Południowoukraiński Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, PDPU), https://pdpu.edu.ua/
 • 15) Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, UDPU), https://udpu.edu.ua/.

 

Komitet honorowy konferencji utworzyli rektorzy uczelni – organizatorów:

dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. ucz., AP; prof. dr hab. Klemens Budzowski, KAAFM; gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur, LAW; prof. dr hab. Stanisław Głuszek, UJK; ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, UKSW; prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Usz; prof. dr hab. Sławomir Bukowski, UTH; płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, WAT; dr Jacek Dembiński, prof. ucz., WSEWS; prof. dr nauk Serhiy Matyukh, KHNU; prof. dr Viktor Voloshyn, IT Step; prof. dr nauk Myroslav Koval, LDUBGD; prof. dr nauk Yevgen Prystupa, LDUFK; prof. dr nauk Andrij Krasnożon, PDPU; prof. dr nauk Oleksandr Bezludnyy, UDPU.

W skład Komitetu naukowego weszli: Chełstowska Beata dr hab., prof. ucz.; Chubina Tetiana prof. dr nauk; Buller Leszek dr; Fidelus Anna dr hab., prof. ucz.; Gałuszka Agnieszka prof. dr hab.; Gedzyk Andriy prof. dr nauk; Gierszewski Janusz dr hab., prof. ucz.; Godovaniuk Tetiana prof. dr nauk; Gromek Paweł mł. bryg. dr hab., prof. ucz.; Grosset Ryszard dr, prof. ucz.; Hać Ryszard gen. bryg. (r) pil. dr inż., prof. ucz.; Hołyst Brunon prof. dr hab., prof. h.c.; Hurska-Kowalczyk Liana dr; Jakubczak Ryszard prof. dr hab.; Jałoszyński Kuba prof. dr hab.; Janik Krzysztof dr prof. ucz.; Kalisz Zdzisława dr; Kisilowski Marek dr hab. inż. doc.; Kobayashi Adam dr hab. n. med., prof. ucz.; Kosior Dariusz prof. dr hab.; Koszczyc Tadeusz prof. dr hab.; Kravchenko Oksana prof. dr nauk; Kryvosheya Іgor dr nauk prof.; Krzyszkowski Andrzej dr hab. inż., prof. ucz.; Kukfisz Sławomir dr inż.; Leszczyński Marek dr hab., prof. ucz.; Marciniuk Andrzej płk (r) dr; Matyukh Serhij prof. dr nauk; Mazur Sławomir prof. dr hab.; Mikołajczyk Zbigniew dr hab., prof. ucz. wiceprzewodniczący; Miller Piotr prof. dr hab. inż.; Menshykova Olga ppłk. dr; Muzychenko Ganna prof. dr nauk; Mykolayko Volodymyr doc., dr; Nazaruk Bazyli prof. dr hab.; Norkowski Henryk dr hab., prof. ucz.; Pater Dariusz ks. dr hab., prof. ucz.; Pavlyuk Yevgen prof. dr nauk; Peleshko Dmytro prof. dr nauk; Piątkiewicz Paweł dr hab., prof. ucz.; Popovych Vasyl doc. dr nauk, wiceprzewodniczący; Pozdyeyev Sergiy prof. dr nauk; Przyjemski Władysław płk rez. dr; Przybylski Stanisław dr hab., prof. ucz.; Rak Taras dr nauk, prof. ucz. wiceprzewodniczący; Ratushnyy Roman płk prof. dr nauk; Rurak Adam płk (r) dr inż.; Sikora Mariusz dr; Skrabacz Aleksandra dr hab., prof. ucz.; Skyba Kateryna prof. dr nauk; Slatvinskyi Maksym dr; Soltyk Oleksandr prof. dr. Nauk; Stanula Arkadiusz dr hab., prof. ucz.; Stawicki Roman dr hab., prof. ucz.; Stokłosa Marek ks. dr hab., prof. ucz.; Szweda Edmund prof. dr hab.; Szymański Filip M. dr hab. n. med., prof. ucz.; Ślusarski Janusz ppłk (r) prof. dr hab.; Telak Jerzy dr hab., prof. ucz. wiceprzewodniczący; Telak Oksana dr hab. UFU, prof. WSEwS przewodniczący; Todorova Valentyna dr nauk, prof.; Tukendorf Czesława dr, prof. ucz.; Urbanek Andrzej dr hab., prof. ucz.; Wiesner Wojciech dr hab., prof. ucz.; Wilk Sławomir dr, prof. ucz.; Wiśniewski Bernard prof. dr hab.; Vovkanych Andriy prof. dr nauk; Voloshyn Victor dr, prof. Wochyński Zbigniew płk (r) prof. dr hab.; Zarzycki Piotr dr; Zieliński Ewa dr; Ziemczonok Józef dr; Zubrzycki Waldemar prof. dr hab.

W Komitecie organizacyjnym pracowali: prof. Marek Rybiński, przewodniczący; mgr Agnieszka Modzelewska, wiceprzewodniczący; mgr Jarosław Płusa, wiceprzewodniczący; mgr Ewa Kaczorek-Witterstejn, sekretarz; mgr Marek Frąckowiak; mgr Wojciech Modzelewski, członek; mgr Filip Orłowski, członek; mgr Janusz Samel, członek; mgr Mariusz Staszczak, członek; mgr Patryk Toczyński, członek; Maciej Dziubich, członek; Paulina Krzeszlak, członek; Tomasz Harat, członek.

Uczestnicy konferencji poszukiwali rozwiązań doskonalących procesy związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem na lądzie, obszarach wodnych i w przestrzeni powietrznej oraz medycyną z udzielaniem pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomocy medycznej, a także kulturą fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących motoryki ratowników i sportowców. Przy tym wykazano interakcji między kulturami w sposób horyzontalny i synergiczny jako warunku integracji i harmonijnego współistnienia w Europie Środkowowschodniej.

Celem konferencji było zreferowanie i zaprezentowanie wyników pracy naukowej i jej efektów w formie wniosków oraz wymiana informacji i poglądów, a także analiza metod, technik i narzędzi badawczych oraz określanie interdyscyplinarnych problemów z poszukiwaniem rozwiązań doskonalących stany i procesy związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem, medycyną i kulturą fizyczną. Referaty wygłoszono w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Podmiotami konferencji byli pracownicy naukowi (badawczy), naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni oraz doktoranci i studenci zagranicznych i polskich uczelni, funkcjonariusze służb publicznych, pracownicy administracji publicznej, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Partnerami konferencji byli: Centrum Badań Bezpieczeństwa UKSW, Kevisport, (https://kevisport.pl/), Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, podwodnik.org.pl/, Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe (https://pkoc.udpu.edu.ua/), Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ratex” (http://www.ratex.com.pl/), Ratownictwo Wodne sp. z o.o. (http://ratownictwo-wodne.com), Towarzystwo Naukowe Bezpieczeństwo i Ratownictwo w Warszawie, Uczniowski Klub sportowy Varsovia (https://www.mos3.pl), Związek Sportowy Polska Federacja Karate-do Tsunami (https://karatedotsunami.pl/zwiazek-sportowy/).

Program konferencji zrealizowano podczas sesji plenarnej i pięciu sesji panelowych pt.:

1) Bezpieczeństwo,

2) Zarządzanie,

3) Medycyna,

4) Kultura fizyczna,

5) Międzykulturowość.

 

Każda z sesji kończyła się dyskusją, podsumowaniem i wnioskami końcowymi.

Konferencję otworzyli prof. M. Rybiński i prof. J. Telak wskazując na szczególne jej okoliczności, tj.: wojna w Ukrainie, jubileusz 60-lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zbliżająca się 30. rocznica powstania Państwowej Straży Pożarnej.

 

W sesji plenarnej, której moderatorami byli: O. Telak, J. Telak, referaty wygłosili:

 • 1) prof. M. Rybiński, dr hab. J. Telak prof. ucz., Otwarcie Konferencji - Zachęcamy do zapoznania się z odczytanym na otwarciu konferencji listem kierowanym do Członków Wodnego Ochotnicznej Pogotowia Ratunkowego List_konferencja.pdf
 • 2) prof. dr hab. Аnna Fidelus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – uczelnia XXI w.
 • 3) gen. dyw. prof. dr hab. Bogusław Pacek, Szanse i zagrożenia polityki Zachodu wobec Rosji i Rosji wobec Zachodu
 • 4) prof. dr hab. Andriy Krasnożon, Wychowanie fizyczne i sport jako ważny element rozwoju ducha i intelektu człowieka
 • 5) prof. J. Telak, Paweł Orłowski, Maciej Furs, Ratownictwo wodne, uwarunkowania formalne
 • 6) prof. dr Krzysztof Janik, Bezpieczeństwo na obszarach wodnych jako element bezpieczeństwa wewnętrznego
 • 7) prof. dr n. Vasyl Popovych, Wybrane aspekty działalności naukowej w warunkach wojny
 • 8) ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, Ku zielonej wyspie energetycznej. Innowacyjne sposoby gospodarowania zasobami energetycznymi OZE. Przykład dobrych praktyk w kompleksie pałacowym w Kamieniu Śląskim
 • 9) prof. dr hab. Taras Rak, dr Yurij Ratushniak, Projektowo ukierunkowane nauczanie w dziedzinie IT – doświadczenia, problemy perspektywy
 • 10) dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz., Założenia funkcjonalne Centrum Badań Bezpieczeństwa UKSW w Warszawie
 • 11) dr hab. Zbigniew Wochyński, prof. ucz., dr Zdzisław Kobos, Aktywność psychofizyczna a stres wśród studentów lotnictwa
 • 12) dr Leszek Buller, Fundusze europejskie – stan obecny i perspektywy
 • 13) dr hab. Marek Leszczyński prof. ucz., Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym.

W panelu 1. Bezpieczeństwo, w którym moderatorami byli J. Telak, prof. Z. Mikołajczyk, A. Skrabacz, referaty wygłosili:

 • 1) dr hab. Paweł Gromek prof. ucz., PSP w systemowej ochronie ludności w obliczu epidemii
 • 2) dr Tomasz Gartowski, 30 lat Państwowej Straży Pożarnej w ujęciu ogólnym
 • 3) dr Dariusz P. Kała, Czynności kontrolno-rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej
 • 4) prof. J. Telak, mgr Wojciech Murawski, Maciej Dziubich, Telefon 601100100 jako narzędzie kontaktu z ratownikami wodnymi
 • 5) dr Irena Malinowska, Zaginięcia osób jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa
 • 6) mec. M. Furs, Implikacje przepisów prawnych dotyczących ratownictwa wodnego po 2011 r.
 • 7) prof. J. Telak, mgr F. Orłowski, Szkolenia polskich ratowników wodnych w świetle standardów International Lifesaving of Europe
 • 8) dr hab. A. Skrabacz, prof. ucz., Ochotnicze Straże Pożarne jako wiodący podmiot ratowniczy na poziomie lokalnym
 • 9) mgr Mariola Kazmierczak, Mała gmina, duże kąpieliska – czyli wielkie wyzwania w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na przykładzie Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach
 • 10) dr Grzegorz Winnicki, Policyjna służba mundurowa, śledcza oraz policja polityczna w międzywojennej Polsce
 • 11) Adam Kalinowski, Adaptacja działań kontrwywiadowczych polskich służb specjalnych wobec inwazji Rosji na Ukrainę
 • 12) dr hab. UFU O. Telak, mgr Grzegorz Cisek, System szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów wykonujących zadania służbowe na obszarach wodnych w świetle przeprowadzonych badań
 • 13) prof. dr hab. Grzegorz Ciechanowski, Żołnierze spod znaku szarotki
 • 14) dr Mykhailo Petlovanyi, Ecology consequences for underground mining of iron ore in Kryvyi Rih
 • 15) dr Kateryna Sai, Usage of the gas hydrate technologies for the mine water treatment
 • 16) dr Roksana Maria Gąska, Ryzyko nowoczesnych kolorowych rewolucji i ich znaczenie dla współcześnie autorytarnej Rosji
 • 17) dr Iryna Kochmar, Ekologiczne problemy zagospodarowania złóż węgla i składowania pustych skał płonnych
 • 18) Iryna Fediv, Roman Konanets, Wykorzystanie zmodyfikowanych minerałów ilastych do adsorpcji metali ciężkich i fosforanów ze ścieków
 • 19) dr Kateryna Korol, Bioindykacja edafotopów składowisk regionu Przykarpackiego przez rośliny fitomeliorantowe
 • 20) dr Nadiia Slobodianyk, dr Orislava Gornostay, dr Oksana Stanislavchuk, Problematic issues regarding the use of personal protective equipment in the conditions of war and post-war situation in Ukraine
 • 21) dr Mariusz Sikora, Zachodniopomorska tarcza kryzysowa – wsparcie dla podmiotów ratowniczych w trakcie pandemii COVID-19
 • 22) Filip Ludwikowski, Zagrożenia pożarami na przykładzie rozwiązań przyjętych przez Lasy Państwowe – studium przypadku dla wybranych rozwiązań mogących usprawnić funkcjonujący system
 • 23) Grzegorz Mazur, Bezpieczeństwo społeczne Polski w przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym w dobie masowej migracji
 • 24) Dawid Kojro, Radykalizacja religijna w Europie środkowo-wschodniej w dobie Covid i sposoby zapobiegania
 • 25) dr Oksana Kalinska, Fizjologia narodzin strachu. Poszukiwania motywacji do nauki i pracy
 • 26) mgr Marek Frąckowiak, Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych w województwie wielkopolskim w świetle przeprowadzonych badań
 • 27) dr Andriy Voloshyn, Zawartość metali ciężkich w hałdzie kopalni Nadiya w obwodzie lwowskim
 • 28) dr Oleh Tyndyk, Zagrożenie ekologiczne ścieków subterikonowych obwodu lwowskiego
 • 29) dr Pavlo Bosak, Ocena środowiskowych skutków działań wojennych za pomocą mobilnego laboratorium kontroli środowiska
 • 30) dr Natalia Popovych, Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka w zakładach unieszkodliwiania odpadów
 • 31) dr Viktor Kopylov, Analiza wpływu czynników antropogenicznych na parametry fizykochemiczne rzeki Styr
 • 32) dr Viktor Skrobala, Forest vegetation of Ukrainian Roztochia and its anropogenic transformation
 • 33) dr Andriy Gapalo, Zawartość radionuklidów w glebach popirogennych ukraińskiego Roztocza
 • 34) dr Ewa Zieliński, Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa osób w ruchu drogowym, wypadki drogowe
 • 35) gen. bryg. pil. dr inż. Ryszard Hać, płk pil. dr inż. Adam Rurak, Walka z Covid -19 w organizacjach lotniczych w Polsce
 • 36) płk pil. dr inż. Adam Rurak, Samoloty szkolno-bojowe w obronie powietrznej i rozpoznaniu

W panelu 2. Zarządzanie, w którym moderatorami byli: R. Stawicki, T. Rak, W. Przyjemski, referaty wygłosili:

 • 1) dr nauk Taras Rak, prof. ucz. dr nauk Viktor Voloshynm prof. ucz. Samira Sultanova, Stan IT w Ukrainie w warunkach wojny
 • 2) mgr Emil Ratter, Rynek piwny w Polsce
 • 3) dr Michał Borusiński, Zarządzanie kryminalistyką policyjną – wybrane aspekty
 • 4) dr Władysław Przyjemski, Zamówienia publiczne dla służb obszaru bezpieczeństwa, nowe rozwiązania formalne
 • 5) dr hab. Edmund Szweda prof. ucz., dr hab. Roman Stawicki prof. ucz., Potrzeba czy iluzoryczność zarządzania humanistycznego w bezpieczeństwie człowieka
 • 6) dr hab. J. Telak prof. ucz., Maciej Dziubich, Zarządzanie podmiotem działającym w zakresie ratownictwa wodnego
 • 7) dr nauk. Svitlana Liulenko, The influence of the media on the formation of a healthy lifestyle
 • 8) dr nauk Yulia Melnychuk, The realities of financial security of the population during the Covid-19 pandemic
 • 9) doc. dr hab. Marek Kisilowski, Ustawa w obronie Ojczyzny a zarządzanie bezpieczeństwem

W panelu 3. Medycyna, w którym moderatorami byli: A Kobayashi, Z. Kalisz. E. Zieliński, referaty wygłosili:

 • 1) dr hab. med. Filip Szymański, prof. ucz., COVID-19, zagrożenia i wyzwania
 • 2) dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska, Wyzwania dla diagnostyki laboratoryjnej w XXI wieku
 • 3) prof. dr hab. med. Paweł Piątkiewicz, Cukrzyca – problem społeczny
 • 4) dr Galyna Telegina, Nadiya Slobodianyk, Sposoby i metody aktywizacji działalności poznawczej podchorążych w procesie nauczenia z wykorzystaniem problemów sytuacyjnych z zakresu przygotowania medycznego
 • 5) dr Józef Ziemczonok, Początki udzielania pomocy przedmedycznej na obszarach Polski
 • 6) dr hab. med. Adam Kobayashi, Udar mózgu – narastający problem w starzejącym się społeczeństwie

W panelu 4. Kultura fizyczna, w którym moderatorami byli: M. Rybiński, S. Przybylski, S. Wilk, J. Płusa, referaty wygłosili:

 • 1) mgr Janusz Samel, Strategia#Warszawa 2030. Cel 2.2: aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu
 • 2) mgr Anita Włodarczyk, Droga do sukcesu
 • 3) Zofia Klepacka Noceti, Jak połączyć naukę ze sportem?
 • 4) mgr Szymon Ziółkowski, Przygotowanie zawodnika do zawodów rangi mistrzowskiej
 • 5) Paweł Fajdek, Trening motoryczny w rzucie młotem
 • 6) Natalia Partyka, Specyfika Igrzysk i Paraigrzysk olimpijskich
 • 7) mgr Łukasz Rutkowski, Kierunek rozwoju Akademii Rutkow-ski jako miejsca szkolenia najmłodszych skoczków narciarskich
 • 8) mgr Marcin Nitschke, Połączenie studiów z uprawianiem sportu na najwyższym poziomie mistrzostwa sportowego
 • 9) mgr Michał Listkiewicz, Prezentacja dyscypliny TEQball – wprowadzenie do programu kształcenia na poziomie 5 i 6
 • 10) mgr Robert Szywalski, Koncepcja rozwoju koszykówki w województwie mazowieckim na lata 2021-2025
 • 11) dr Justyna Post, Zasady funkcjonowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego – doświadczenia, rozwiązania systemowe, plany i możliwości na przyszłość
 • 12) red. Dariusz Matyja, Specyfika pracy dziennikarza sportowego na przykładzie radiowca
 • 13) red. Adam Romański, Blaski i cienie pracy komentatora sportowego
 • 14) Mirosław Pawliński, Perspektywa funkcjonowania Polskiej Federacji Karate do Tsunami w warunkach po pandemii Covid-19
 • 15) mgr Roman Hoffmann (Prezes Polskiej Federacji Aikido), Aikido filozofią stylu życia
 • 16) dr Sławomir Wilk, prof. ucz., „Przegląd Sportowy” o wojnie w Ukrainie
 • 17) dr hab. Henryk Norkowski, prof. ucz., Współpraca uczelni kultury fizycznej ze związkiem sportowym, przykład praktyczny
 • 18) dr hab. Krzysztof Jankowski prof. ucz., Współcześni wyczynowcy – arystokraci czy prekariusze?
 • 19) dr Piotr Zarzycki, Zimowa piesza turystyka górska w kontekście motywów jej podejmowania
 • 20) prof. dr nauk Valentyna Todorova, Przygotowanie choreograficzne w technicznych i estetycznych dyscyplinach sportu
 • 21) dr nauk Liudmyla Chvertko, dr nauk Iryna Kyryliuk, Theoretical and practical aspects of insurance protection in the field of physical culture and sports
 • 22) dr nauk Karasyevych Serhii, dr nauk Ruslan Masliuk, dr nauk Serhii Yashchuk, Physical culture and the system of physical education in higher educational institutions
 • 23) mgr Agnieszka Modzelewska, Paulina Krzeszlak, Zastosowanie lekcji wychowania fizycznego w zajęciach animacyjnych dla dzieci ukraińskiej szkoły podstawowej „Materynka”
 • 24) Grzegorz Przybysz, Sprawność fizyczna żołnierzy zawodowych w okresie COVID-19 w świetle przeprowadzonych badań
 • 25) mgr Jarosław Płusa, Marta Sierputowska, Aktywność fizyczna kobiet w ciąży w dobie COVID-19.

W panelu 5. Międzykulturowość, w którym moderatorami byli: O. Telak, V. Popovych, referaty wygłosili:

 • 1) prof. dr hab. Vasyl Popovych, Wojna jako czynnik ekocydu i genocydu
 • 2) mgr Zoriana Levyk, Wojna i powojenny okres w Ukrainie. Zachowanie tożsamości kulturowej w przestrzenie międzykulturowej w warunkach migracji
 • 3) prof. dr hab. Tetiana Chubina, Czerkasy będą się opierać: jak społeczność zjednoczyła się przeciwko rosyjskiej agresji
 • 4) Liana Hurska-Kowalczyk, Informacyjny kontekst przygotowania ataku Rosji na Ukrainę
 • 5) dr Olga Menshykova, Activities of higher education institutions in wartime
 • 6) dr Maria Onyshchuk, Teaching Military English courses to Medical Community
 • 7) dr Natalia Vovchasta, Metodologia kursu „Międzykulturowa komunikacja dla technicznych kierunków. Wezwania i problemy podczas wojny”
 • 8) dr Taras Shuplat, Kateryna Miezentseva, Ocena stanu ekologicznego wód Morza Azowskiego w wodach miasta Mariupol, obwód doniecki w okresie przedwojennym oraz zestaw środków mających na celu ich poprawę
 • 9) dr Oryslava Gornostay, dr Oksana Stanislavchuk, Nadiya Slobodianyk, Zmniejszenie szkodliwego wpływu odpadów stałych na pracowników składowisk i mieszkańców osiedli
 • 10) mgr Sylwia Serwońska, Kompetencje organów administracji centralnej w stanach nadzwyczajnych w zestawieniu do nowych założeń reformy systemu bezpieczeństwa
 • 11) Aleksandra Horodyska, Bezpieczeństwo jednostki w zagrożonej grupie
 • 12) Martyna Kiżewska, Propaganda w mediach w kontekście wojny, case study
 • 13) Natalia Grotowska, Katarzyna Góra, Postawy prospołeczne studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Usz jako reakcja na wojnę w Ukrainie (badanie pilotażowe)
 • 14) Szymon Dziadek, Realizacja założeń strategicznych NATO w trakcie konfliktu Federacji Rosyjskiej z Ukrainą – droga do pokoju
 • 15) dr hab. UFU O. Telak, Międzykulturowe aspekty pomocy humanitarnej

Podczas konferencji wygłoszono 103 referaty.

W zawiązku z konferencją planuje się opublikowanie artykułów w czasopismach lub rozdziałów w monografii naukowej, w tym w czasopiśmie Edukacja Wychowanie Sport, które należy kierować pod adres: swilk@ews.edu.pl

 

 

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności