<

Forum Nauczycieli Wychowania Fizycznego


ZAPRASZAMY NA STRONĘ FORUM NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

www.forumnauczycieliwf.plForum Nauczycieli Wychowania Fizycznego – jest formą wymiany doświadczeń i podnoszenia warsztatu zawodowego nauczycieli wf. Forum ma zasięg ogólnopolski i jest inicjatywą organizowaną równolegle z Dolnośląskim Forum Edukacyjnym organizowanym we Wrocławiu od 14 lat przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie.

Uczelnia nasza objęła patronatem ideę organizacji Forum w Warszawie.

Wieloletnie doświadczenie organizacji Forum we Wrocławiu spowodowało działania organizacyjne przygotowujące Forum w Warszawie. Wielu uczestników forum we Wrocławiu zgłaszało nam chęć uczestnictwa w takim przedsięwzięciu organizowanym bliżej ich miejsca zamieszkania tzn. w innych regionach Polski z których pochodzą. 

Forum Nauczycieli Wychowania Fizycznego organizowane w Warszawie daje możliwość łatwiejszego dojazdu i komunikacji dla tych nauczycieli, którzy mieszkają i pracują bliżej Warszawy. Oczywiście zapraszamy nauczycieli z terenu całej Polski.

Udział w Forum jest bezpłatny a wszelkie koszty organizacyjne pokrywa nasza Uczelnia. 

Tegoroczne Forum Nauczycieli Wychowania Fizycznego odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 w siedzibie Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 88.

Organizatorzy przygotowali ograniczoną liczbę miejsc dla uczestników w związku z tym będzie decydować kolejność zgłoszeń. Program w załączeniu: (program Forum)

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty uczestnictwa. 

Sportowe Liceum Ogólnokształcące Nr 67 MGM wraz z Wyższą Szkołą zaprosiły do współorganizacji Forum następujące podmioty: 

  • Centrum Treningu Motorycznego
  • Centrum Diagnostyki Sportowej
  • Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja – Wychowanie – Sport”
  • Centrum Sportów Walki 
  • Polską Szkołę Biegania 
  • Centrum Integracji Sensorycznej
  • Stowarzyszenie Terapeutów i Diagnostów Integracji Sensorycznej
  • Spółkę Cywilną 7 Zmysłów
  • Spółkę cywilną MGM
PROGRAM FORUM WF 
PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH FORM W WYCHOWANIU FIZYCZNYM
 
    07:45 – 08:45      REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA/HERBATA NA POWITANIE 
 
    08:45 – 09:00     OTWARCIE KONFERENCJI /Prorektor ds. Rozwoju Uczelni prof. WSEWS Maciej Słowak/
 

 CZĘŚĆ WYKŁADOWA
/kampus ___, aula ____/
 
 
 
    09:00 – 09:30     CROSSFIT KIDS USA /mgr Mariusz Wartałowicz, mgr Kamil Lewandowski/
Nowatorskie rozwiązania metodyczne do podniesienia intensywności i atrakcyjności lekcji  w-f oraz możliwości rozszerzenia modelu na zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych
 
 
 
    09:30 – 10:00    TRENING FUNKCJONALNY /mgr Dorian Łomża, Artur Kuciapski/  
Wykorzystanie elementów treningu funkcjonalnego podczas lekcji wychowania fizycznego w klasach I-VIII 
 
 
    10:00 – 10:30    TANIEC/mgr Sylwia Socha, Katarzyna Kania/ 
Formy taneczne w lekcji wychowania fizycznego 
 
 
    10:30 – 11:00     PRZERWA KAWOWA 
 
                      
CZĘŚĆ WARSZTATOWA
 
/obowiązuje podział na grupy/
 
 
 
   11:10 – 12:05      CROSSFIT KIDS USA– grupa żółta /kampus D, sala 107/
 
                                 TRENING FUNKCJONALNY– grupa zielona /kampus D, sala 102/
 
                                 TANIEC– grupa czerwona /kampus B, sala 206/
 
    12:05 – 12:25    ZMIANA SAL WARSZTATOWYCH 
 
   12:25 – 13:20     CROSSFIT KIDS USA– grupa zielona /kampus D, sala 107/
 
                                 TRENING FUNKCJONALNY– grupa czerwona /kampus D, sala 102/
 
                                 TANIEC– grupa żółta /kampus B, sala 206/
 
    13:20 – 13:40    ZMIANA SAL WARSZTATOWYCH 
 
   13:40 – 14:35      CROSSFIT KIDS USA– grupa czerwona /kampus D, sala 107/
 
                                 TRENING FUNKCJONALNY– grupa żółta /kampus D, sala 102/
 
                                 TANIEC– grupa zielona /kampus B, sala 206/
 
   14:35 – 14:55     POWRÓT DO AULI
 
   15:00 – 15:30    PODSUMOWANIE I LOTERIA WIZYTÓWKOWA
                            ROZDANIE CERTYFIKATÓW

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:

 KLIKNIJ

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności