<

XIV Dolnośląskie Forum Oświatowe

WYŻSZA SZKOŁA - EDUKACJA W SPORCIE
SZKOLNY  ZWIĄZEK SPORTOWY „DOLNY ŚLĄSK” 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II WE WROCŁAWIU
zapraszają na
XIV KONFERENCJĘ NAUKOWO - METODYCZNĄ
 DOLNOŚLĄSKIE FORUM OŚWIATOWE
”Innowacyjne formy ćwiczeń w wychowaniu fizycznym 
i gimnastyce korekcyjnej ”
dla 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia (sobota) 2019 roku we Wrocławiu, 

Sala wykładowa: aula na I piętrze, Liceum Ogólnokształcącego Nr II we Wrocławiu, ul. Parkowa 18,
Sale sportowe: Liceum Ogólnokształcącego Nr II we Wrocławiu, ul. Parkowa 18, oraz hala sportowa MCS ul. Parkowa 16,  

Szanowni Państwo!

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie wraz ze Szkolnym Związkiem Sportowym „ Dolny Śląsk „i Liceum Ogólnokształcącym nr II we Wrocławiu podjęli się organizacji cyklu konferencji pod nazwą DOLNOŚLĄSKIE FORUM OŚWIATOWE dla wszystkich tych nauczycieli, którzy  chcą  doskonalić swój warsztat i podnosić  kwalifikacje w ramach awansu zawodowego. 

Zaplanowaliśmy w ramach Forum panel teoretyczny(wykłady) i praktyczny (warsztaty) dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Panel praktyczny będzie można kontynuować na dodatkowych kursach instruktorskich organizowanych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie.

Uczestnicy: 

Do udziału w Forum  zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wszyscy uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe oraz nieodpłatny dostęp do innych materiałów konferencyjnych w formie elektronicznej.  

Zgłoszenie udziału w konferencji: 

Następuje w momencie przesłania  zgłoszenia i dokonania wpłaty.

Jeśli prześlecie Państwo tylko kartę zgłoszenia zostaniecie wpisani na listę osób deklarujących swój udział w Forum. W momencie dokonania opłaty zostaniecie Państwo wpisani na listę uczestników i nastąpi zamknięcie rezerwacji miejsca. 

 Chcesz wysłać zgłoszenie kliknij tukarta zgłoszenia XIV Forum

Liczba miejsc jest ograniczona (około 150 miejsc) dlatego prosimy o wcześniejsze dokonywanie wpłat, gdyż tylko zaksięgowanie jej na naszym koncie jest równoznaczne z rezerwacją udziału w Forum. 

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Instytut Sportu i Rekreacji we Wrocławiu

Ul. Różyckiego 1 c, 51-608 Wrocław, tel. kom.  506 430 037

e-mail: wroclaw@ews.edu.pl, www.ews.edu.pl 

Celem Forum;jest przedstawienie innowacyjnych metod i form ćwiczeń z możliwością ich wykorzystania na zajęciach wychowania fizycznego. Swoistym novum jest prezentacja e-gry, bardzo popularnej wśród dzieci i młodzieży, na przykładzie sportu e-motorowego. Tematyka zajęć została wybrana na podstawie tematów zgłoszonych przez uczestników poprzednich edycji Forum.

Termin;Forum odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019 roku (sobota)

Całkowity koszt udziału jednej osoby w Forum wynosi 60,00 PLN. Nadmieniamy, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o jak najszybsze wypełnienie karty zgłoszenia (decyduje ich kolejność). Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsce, nie później niż do dnia 10 kwietnia2019 roku. 

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto WSEWS : 

Bank PKO S.A. oddział w Warszawie ul. Młynarska 16, 

Nr: 72124060291111000047893160z dopiskiem „XIV Dolnośląskie Forum Oświatowe” 

Organizator wystawi fakturę za udział w konferencji, w dniu konferencji, jeśli na druku wpłaty / przelewu zostaną umieszczone wszystkie dane, potrzebne do faktury (pełna nazwa, adres z kodem, NIP).

Forum zostało podzielone na dwa panele: 

Panel I -teoretyczny– który odbędzie się w Auli na I piętrze, 
Liceum Ogólnokształcącego Nr II we Wrocławiu, ul. Parkowa 18,

Panel II – warsztaty praktyczne– dla nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Zaproponowano 6 tematycznie różnych warsztatów (na podstawie ankiet z poprzedniej edycji Forum). Każdy z nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej ma możliwość wyboru dwóch z nich. Warsztaty odbywać się będą w salach sportowych Liceum Ogólnokształcącego Nr II we Wrocławiu oraz hali sportowej MCS ul. Parkowa 16.  

Program Forum 

9.00 – 9.45Rejestracja uczestników, (hol na parterze, Liceum Ogólnokształcącego Nr II we Wrocławiu, ul. Parkowa 18,), 

PANEL I - teoretyczny

9.45 – 10.00   Uroczyste powitanie  uczestników  i otwarcie  Forum , 

10.00 – 10.45Wystąpienie; "Metody i formy aktywizowania uczniów do systematycznego podejmowania różnych form aktywności fizycznej"– prof. Lesław Kulmatycki, AWF Wrocław, (pytania i dyskusja), 

10.45 – 11.30Wystąpienie; pt. Ćwiczenia relaksacyjne na lekcjach wf – wprowadzenie do warsztatów praktycznych”,mgr Iza Gorączko, wykładowca WSEWS, (pytania i dyskusja). 

11.30 – 11.45 Podsumowanie części teoretycznej – organizatorzy. 

11.45-12.30   przerwa kawowa – bufet LO Nr II we Wrocławiu, przejście na zajęcia warsztatowe do hal sportowych. Przygotowanie uczestników do zajęć praktycznych. Uwaga! Wszyscy nauczyciele biorący udział w warsztatach praktycznych muszą wcześniej przebrać się w szatniach, w dres i obuwie sportowe. Jest to warunek konieczny  aktywnego uczestniczenia w zajęciach. W szatniach nie zostawiamy żadnych swoich rzeczy i zabieramy je ze sobą na zajęcia praktyczne. 

PANEL II – zajęcia praktyczne 

WARSZTAT „A1” g. 12.30-13.15, „A2” g. 13,30-14,15 (sala MCS ul. Parkowa, sektor A ) 
„Nowe trendy w gimnastyce korekcyjnej wykorzystywane na lekcjach wf-u” 
dr Katarzyna Piesiewicz Białas, wykładowca WSEWS, 

WARSZTAT „B1” g. 12.30-13.15, „B2” g. 13,30-14,15 (sala MCS ul. Parkowa, sektor B ) 
„Crossfit – innowacyjne formy ćwiczeń do wykorzystania na lekcjach wf-u” 
inż. Kamil Ożga – instruktor-wykładowca WSEWS, 

WARSZTAT „C1” g. 12.30-13.15, „C2” g. 13,30-14,30 (LO Nr II, sala na I piętrze)
„Nowatorskie formy nauczania gry w piłkę siatkową” – dr Dariusz Mroczek, AWF Wrocław.

WARSZTAT „D1 g. 12.30-13.15, WARSZTAT „D2” g. 13.30-14.15 (LO nr II, sala na parterze) „Fitball – różne formy ćwiczeń przy muzyce” dr Olga Borysławska, wykładowca WSEWS.

WARSZTAT „E1 g. 12.30-13.15, WARSZTAT „E2” g. 13,30-14,15 (LO nr II, mała sala na piętrze) „Innowacyjne formy ćwiczeń z jogi relaksacyjnej do wykorzystania na lekcjach wf-u” mgr Iza Gorączko, wykładowca WSEWS. 

WARSZTAT „F g. 12.30- 14,15 (LO nr II, hol na I piętrze, przed wejściem do auli (Sali wykładowej) „E-sporty – sporty motorowe „ – mgr Andrzej Słowiński, 
ODTJ Wrocław (możliwość podjęcia współpracy),  

14.30 Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów (hol LO Nr II, ul.Parkowa 16) 

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności